A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад "Чуднівський ліцей" Чуднівської міської ради Житомирської області

Здоров'я і добробут

Здоров’я і добробут

 

Початковий рівень

1-3 бали

 

 

                                                                       

 

Планування та здійснення навчального пошуку, аналіз текстової та графічної інформації

Примітка

вчителя/учня

Ти самостійно або з  допомогою вчителя чи інших осіб

Плануєш й здійснюєш навчальний пошук

Можеш  назвати окремі поняття, що стосуються здоров'я та безпеки життєдіяльності

 

Опрацьовуєш тестову та/або графічну інформацію

Маєш  уявлення про елементарні поняття здорового способу життя й безпечної поведінки.

 

Комунікація, зокрема з використанням

                   інформаційно - комунікаційних технологій

Ти самостійно або з  допомогою вчителя чи інших осіб

Ти створюєш короткі усні та письмові повідомлення

З використанням підручника (робочого зошита) відтворює окремі факти навчального матеріалу

 

Відтворюєш почуту або прочитану інформацію, допускаючи істотні змістовні та/або логічні неточності

З використанням підручника (робочого зошита) фрагментарно відтворює елементарні поняття про здоровий спосіб життя

 

Виконання практичних завдань та розв’язання повсякденних проблем  із застосуванням знань, що охоплюються навчальним матеріалом

Ти самостійно або з  допомогою вчителя чи інших осіб

Виконуєш навчальні дії на рівні зразка їх виконання

Епізодично виконуєш практичні дії, що формують безпечну поведінку.

 

Розпізнаєш, називаєш окремі об’єкти вивчення

Повторюєш оцінні судження інших без достатнього осмислення

 

Рефлексія власної навчально-пізнавальної діяльності

Ти самостійно або з  допомогою вчителя чи інших осіб

Ти розпізнаєш помилки, логічні або змістовні неточності в результатах навчальної діяльності після того, як на них вказує вчитель

Самостійно аналізуєш та розкриваєш суть явищ і процесів, що характеризують здоровий спосіб життя

 

 

 

 

Середній рівень

4-6  балів

 

Здоров’я і добробут

 

 

                                                                                                                        

 

Планування та здійснення навчального пошуку, аналіз текстової та графічної інформації

Примітка

вчителя/учня

Ти самостійно або з  допомогою вчителя чи інших осіб

Плануєш й здійснюєш навчальний пошук

Даєш  визначення окремих понять; частково характеризуєш ознаки здоров'я та безпечної поведінки

 

Ставиш запитання до змісту  навчального матеріалу

Виконуєш  елементарні практичні дії, пов'язані з формуванням здорового способу життя й безпечної поведінки

 

Опрацьовуєш або інтерпретуєш текстову та/або графічну інформацію без істотних змістовних і  логічних неточностей

Самостійно даєш  визначення окремих понять

 

Комунікація, зокрема з використанням

                   інформаційно - комунікаційних технологій

Ти самостійно або з  допомогою вчителя чи інших осіб

Ти створюєш короткі усні та письмові повідомлення

Відтворюєш  навчальний матеріал, характеризуючи ознаки здоров'я, шляхи та методи його зміцнення та збереження життя.

 

Відтворюєш почуту або прочитану інформацію, без істотних  змістовних та/або логічні неточності

Виконуєш  практичні дії, пов'язані з формуванням здорового способу життя й безпечної поведінки.

 

Презентуєш результати своєї навчальної діяльності

виконує практичні дії, пов'язані з формуванням здорового способу життя й безпечної поведінки. Повторює почуті від інших найпростіші оцінні судження про здоровий спосіб життя й безпечної поведінки

 

Виконання практичних завдань та розв’язання повсякденних проблем  із застосуванням знань, що охоплюються навчальним матеріалом

Ти самостійно або з  допомогою вчителя чи інших осіб

Виконуєш навчальні дії із застосування знань, що охоплюються навчальним матеріалом за зразком

Повторює почуті від інших найпростіші оцінні судження про здоровий спосіб життя й безпечної поведінки

 

Можеш порівняти окремі об’єкти вивчення

виконуєш практичні дії, пов'язані з формуванням життєвих навичок здорового способу життя й безпечної поведінки

 

Рефлексія власної навчально-пізнавальної діяльності

Ти самостійно або з  допомогою вчителя чи інших осіб

Розпізнаєш й виправляєш окремі помилки та робиш часткові уточнення в результаті навчальної діяльності

 Пояснюєш найпростіші оцінні судження про здоровий спосіб життя й безпечної поведінки

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достатній рівень

7-9  балів

 

Здоров’я і добробут

 

 

                                                                                        

 

 

Планування та здійснення навчального пошуку, аналіз текстової та графічної інформації

Примітка

вчителя/учня

Ти самостійно або з  допомогою вчителя чи інших осіб:

Плануєш й успішно здійснюєш навчальний пошук, не обмежуючись навчальним матеріалом

Самостійно відтворюєш навчальний матеріал, розкриває суть понять; розв'язує прості типові ситуаційні задачі.

 

Ставиш уточнювальні запитання

Відповідаєш  на поставлені запитання;

 

Використовуєш і порівнюєш  інформацію з кількох джерел

Даєш  порівняльну характеристику явищам і процесам, які характеризують здоров'я

 

Опрацьовуєш й логічно інтерпретуєш текстову та/або графічну інформацію

Висловлюєш окремі оцінні судження про стан здоров'я, поведінку в різних ситуаціях, свою та інших, міжособистісні стосунки

 

Комунікація, зокрема з використанням

                   інформаційно - комунікаційних технологій

Ти самостійно або з  допомогою вчителя чи інших осіб:

Ти створюєш деталізовані  усні та письмові повідомлення

Характеризуєш ситуації, що містять загрозу й потребують практичних дій.

 

Висловлюєш власну думку і наводиш приклади на її підтвердження

 Визначаєш засоби, які необхідно використовувати у виконанні практичних дій.

 

Презентуєш результати навчальної діяльності, зокрема з використання ІКТ (за доступності)

Обґрунтовуєш свої оцінні судження про здоровий спосіб життя й безпечної поведінки, спираючись на предметні знання та усталені норми

 

Виконання практичних завдань та розв’язання повсякденних проблем  із застосуванням знань, що охоплюються навчальним матеріалом

Ти самостійно або з  допомогою вчителя чи інших осіб( застосовуєш знання, що охоплюються навчальним матеріалом у типових ситуаціях на рівні свідомого вибору, а саме):

Формулюєш проблемні питання , пропонуєш можливі способи виконання завдання, або розв’язання проблеми

Відтворюєш  інформацію, відповідає на поставлені запитання

 

Можеш аналізувати та порівнювати об’єкти вивчення

Самостійно розв'язуєш стандартні ситуаційні завдання; пояснюєш зміст і послідовність операцій, що входять до складу практичних дій

 

Складаєш план для виконання/розв’язання відповідно до інструкції та/або успішно виконуєш окремі етапи такого виконання/розв’язання

За допомогою вчителя встановлюєш  причинно-наслідкові зв'язки

 

Рефлексія власної навчально-пізнавальної діяльності

Ти самостійно або з  допомогою вчителя чи інших осіб:

Успішно виправляєш окремі помилки й робиш часткові уточнення в результаті навчальної діяльності

Робиш нечітко сформульовані висновки

 

Визначаєш окремі труднощі , що виникають у процесі власної навчально – пізнавальної діяльності й можливі шляхи їх подолання

Свідомо приймаєш рішення; володієш навичками самоконтролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень

10-12  балів

 

Здоров’я і добробут

 

 

 

Планування та здійснення навчального пошуку, аналіз текстової та графічної інформації

Примітка

вчителя/учня

Ти самостійно або з  допомогою вчителя чи інших осіб:

Плануєш й успішно здійснюєш навчальний пошук, не обмежуючись навчальним матеріалом

Відповідаєш  на запитання, передбачені навчальною програмою курсу; узагальнюєш, систематизує, установлюєш причинно-наслідкові зв'язки; користуєшся джерелами додаткової інформації. свідомо користується правилами здорового способу життя й безпечної поведінки.

 

Ставиш запитання на з’ясування причинно-наслідкових зв’язків

Розв'язуєш  нестандартні ситуації; виконуєш практичні дії щодо здорового способу життя й безпечної поведінки

 

Використовуєш ,порівнюєш  і аналізуєш інформацію з різних джерел, критично її аналізуєш

Висловлюєш оцінні судження про стан здоров'я власного й інших, поведінку свою та інших, міжособистісні стосунки

 

Опрацьовуєш й логічно інтерпретуєш текстову та/або графічну інформацію

Формулюєш  висновки про конкретну оздоровчу діяльність

 

Комунікація, зокрема з використанням

                   інформаційно - комунікаційних технологій

Ти самостійно або з  допомогою вчителя чи інших осіб:

Ти створюєш деталізовані  усні та письмові повідомлення

Логічно, усвідомлено відтворюєш навчальний матеріал в межах навчальної програми курсу;. Аналізуєш та обґрунтовує оцінні судження про стан здоров'я власного й інших, наслідки своїх дій, поведінку свою та інших

 

Висловлюєш й логічно обґрунтовуєш  власну думку , наводиш приклади на її підтвердження

Самостійно аналізуєш й розкриваєш закономірності явищ і процесів, що характеризують здоровий спосіб життя й безпечної поведінки, їх сутність

 

Творчо презентуєш результати навчальної діяльності, зокрема з використання ІКТ (за доступності)

Установлюєш  й обґрунтовуєш причинно-наслідкові зв'язки; аргументовано переконуєш в необхідності виконання дій щодо здорового способу життя й безпечної поведінки; самостійно користуєшься джерелами додаткової інформації

 

Виконання практичних завдань та розв’язання повсякденних проблем  із застосуванням знань, що охоплюються навчальним матеріалом

Ти самостійно або під посередкованим керівництвом учителя чи інших осіб

(Застосовуєш знання , що охоплюються навчальним матеріалом для виконання практичних завдань та/або розв’язання повсякденних проблем у нетипових ситуаціях на рівні свідомого вибору, а саме)

Формулюєш проблемні питання , висуваєш гіпотези, успішно виконуєш завдання або розв’язуєш проблему відповідно до інструкції

Свідомо відтворюєш й розумієш навчальну інформацію за програмою курсу; можеш вести дискусію з конкретного питання здорового способу життя й безпечної поведінки з використанням знань суміжних програм; Розв'язує проблемні завдання; має здоров'язберігаючі життєві навички; вибирає безпечний варіант розв'язання нестандартної ситуації; визначає мету своїх дій і знаходить альтернативні та вибирає й обґрунтовує оптимальні шляхи її досягнення; оцінює тимчасові та довгострокові наслідки вибраного варіанту; робить обґрунтовані висновки.

 

Обґрунтовуєш обраний спосіб розв’язання/виконання, спираючись на знання й досвід

Самостійно оцінюєш та характеризуєш різноманітні явища та процеси, які розкривають сутність здорового способу життя й безпечної поведінки

 

Можеш класифікувати й узагальнити об’єкти вивчення

Самостійно користуєшся різними джерелами інформації, у тому числі й рекомендованими вчителем.

 

Рефлексія власної навчально-пізнавальної діяльності

Ти самостійно або з  допомогою вчителя чи інших осіб:

Успішно виправляєш окремі помилки й робиш часткові уточнення в результаті навчальної діяльності

Виявляєш особисту позицію щодо здорового способу життя й безпечної поведінки.

 

Визначаєш окремі труднощі , що виникають у процесі власної навчально – пізнавальної діяльності й можливі шляхи їх подолання

Обґрунтовуєш цінність набутих знань і сформованих розумових і практичних умінь і життєвих навичок для власного здоров'я

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора