A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад "Чуднівський ліцей" Чуднівської міської ради Житомирської області

7 клас

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 7 класу

з географії тема «Форма і рухи Землі»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє в атласах карти, екватор, лінії

тропіків і полярні кола

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює материки, частини світу, океани, різні види карт на елементарному рівні, розрізняє в атласах карти, екватор, лінії тропіків і полярні кола і з допомогою вчителя намагається знайти їх на карті

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики добових і

річних ритмів як наслідків осьового обертання та орбітального руху Землі; за допомогою вчителя знаходить  на карті екватор, лінії тропіків і полярні кола

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює материки та океани за площею, карти за масштабом та просторовим

охопленням; форму  Землі, дні рівнодення та сонцестояння. Називає материки, частини світу, океани,

різні види карт; повторює за зразком практичну роботу; під час відповіді намагається користуватись географічною картою

5

Учень (учениця) відтворює вплив  форми Землі та її рухів

на природу материків і  океанів, описує материки та океани за площею, карти за масштабом та просторовим

охопленням. Намагається робити висновки про значення для людини географічних знань про материки та океани, наслідки  форми  Землі,  добового і річного рухів Землі на

життя людини; частково володіє обов'язковою географічною номенклатурою

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює наслідки  форми 

Землі,  добового і річного рухів Землі на життя людини, материки та океани. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання й застосовує їх під час показу на картах  різного  масштабу материки, частини світу, океани, лінії тропіків і полярні кола. Має цілісне уявлення про форму  Землі, дні рівнодення та сонцестояння

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення про вплив  форми Землі та її рухів на природу материків і  океанів. Уміє наводити приклади добових і річних ритмів як наслідків осьового обертання та орбітального руху Землі.

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом про материки, частини світу, океани, різні види карт, може застосовувати його порівнюючи материки та океани за площею, карти за масштабом та просторовим

охопленням; має чіткі уявлення про наслідки  форми  Землі,  добового і річного рухів Землі на життя людини.; пояснює вплив  форми Землі та її рухів на природу материків і  океанів; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку значення для людини географічних знань про материки та океани, наслідки  форми  Землі,  добового і річного рухів Землі на життя людини, пояснює вплив  форми Землі та її рухів на природу материків і  океанів, дає розгорнуту відповідь, відбирає необхідні знання; добре показує (знаходить) на картах  різного  масштабу материки, частини світу, океани

11

Учень (учениця) має глибокі знання про форму  Землі, дні

рівнодення та сонцестояння, аргументує свої твердження й висновки про наслідки  форми  Землі,  добового і річного рухів Землі на життя людини, уміє порівнювати материки та океани за площею, карти за масштабом та просторовим охопленням;  на високому рівні аналізує та використовує картографічну інформацію

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об'єкт вивчення; самостійно аналізує вплив  форми Землі та її рухів на природу материків і  океанів, робить відповідні висновки й узагальнення про наслідки  форми 

Землі,  добового і річного рухів Землі на життя людини; розуміє і наводить приклади добових і річних ритмів як наслідків осьового обертання та орбітального руху Землі вільно показує (знаходить) на картах  різного  масштабу материки, частини світу, океани.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 7 класу

з географії тема «Материки  та океани – великі

природні комплекси географічної оболонки»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє основні етапи розвитку геологічної історії Землі, наслідки руху літосферних плит, найбільші платформи та області складчастості, основні і

перехідні кліматичні пояси

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює наслідки руху літосферних плит, найбільші платформи та області складчастості, розрізняє основні етапи розвитку геологічної історії Землі,основні і перехідні кліматичні пояси;

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики форм рельєфу на материках і в океанах; за допомогою вчителя знаходить найбільші літосферні плити, райони поширення пасатів, мусонів, західних вітрів помірних широт і східних полярних вітрів, кліматичні пояси, найбільші теплі й холодні поверхневі течії,  природні зони на карті

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює основні етапи розвитку геологічної історії Землі, наслідки руху літосферних плит, найбільші платформи та області складчастості, основні і перехідні кліматичні пояси; дає нечітке визначення основних понять і термінів за допомогою вчителя. Називає найбільші літосферні плити,

райони поширення пасатів, мусонів, західних вітрів помірних широт і східних полярних вітрів, кліматичні

пояси, найбільші теплі й холодні поверхневі течії,  природні зони;

5

Учень (учениця) відтворює вплив повітряних мас на погодні умови Землі своєї місцевості, описує  наслідки взаємодії Світового океану, атмосфери та суходолу. Намагається робити висновки про географічні закономірності природи материків і океанів для життя людини; частково володіє обов'язковою географічною номенклатурою

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює значення знань про географічні закономірності природи материків і океанів для життя людини. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання й застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про природні та суспільні явища, уміє практично використовувати інформацію тематичних карт:

тектонічної, кліматичної  і  географічних поясів природних зон; достатньо володіє картографічним матеріалом

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення про закономірності розміщення форм рельєфу на материках та океанах, причини виникнення океанічних течій розміщення природних комплексів на материках і в океанах,  взаємодію і взаємовплив океанів і материків Уміє практично використовувати інформацію тематичних карт: тектонічної, кліматичної  і  географічних поясів природних зон; знає обов'язкову географічну номенклатуру

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може практично використовувати інформацію тематичних карт: тектонічної, кліматичної  і  географічних поясів природних зон; має чіткі уявлення про компоненти природи та просторову організацію господарства; пояснює закономірності розміщення форм рельєфу на материках та океанах, причини виникнення океанічних течій розміщення природних комплексів на материках і в океанах,  взаємодію і взаємовплив океанів і материків; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку значення знань про географічні

закономірності природи материків і океанів для життя людини; пояснює закономірності розміщення форм рельєфу на материках та океанах, причини виникнення океанічних течій розміщення природних комплексів на

материках і в океанах,  взаємодію і взаємовплив океанів і материків; вільно використовує інформацію тематичних карт: тектонічної, кліматичної  і  географічних поясів природних зон.

11

Учень (учениця) має глибокі знання про об'єкт вивчення, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження й висновки про значення знань про географічні закономірності природи материків і океанів для життя людини;  уміє практично використовувати

інформацію тематичних карт: тектонічної, кліматичної  і  географічних поясів природних зон; на високому рівні аналізує закономірності розміщення форм рельєфу на материках та океанах, причини виникнення океанічних течій розміщення природних комплексів на материках і в океанах,  взаємодію і взаємовплив океанів і материків

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об'єкт вивчення; самостійно аналізує закономірності розміщення форм рельєфу на материках та океанах, причини виникнення океанічних течій розміщення природних комплексів на материках і в океанах,  взаємодію і взаємовплив океанів і материків; робить відповідні висновки й узагальнення про значення знань про географічні закономірності природи материків і

океанів для життя людини; здатний розв'язувати проблемні завдання; вільно використовує інформацію тематичних карт: тектонічної, кліматичної  і  географічних

поясів природних зон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 7 класу

з географії тема «Африка»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє окремі особливості  тектонічної  будови, основні  форми  рельєфу, географічне  розміщення  типів  клімату, внутрішніх  вод, природних  зон  на  материку

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює дослідників  материка, розрізняє особливості  тектонічної  будови, основні  форми  рельєфу, географічне  розміщення  типів  клімату, внутрішніх  вод, природних  зон  на  материку

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики географічного положення материка; за допомогою вчителя визначає типи клімату за кліматичною картою та кліматичними діаграмами;  може самостійно розрізнити окремії географічні поняття

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює географічне положення материка закономірності розміщення форм рельєфу, кліматичних поясів, вод суходолу, природні зони, зональні типи ґрунтів; дає нечітке визначення основних понять і термінів за допомогою вчителя. Називає моря: Середземне, Червоне; затоки:  Гвінейська, Аденська; 

протоки: Мозамбіцька, Гібралтарська, Баб-ель-Мандебська;  острів Мадагаскар;  півострів Сомалі;  гори: Атлас, Драконові, Капські;  вулкан Кіліманджаро;  нагір’я Ефіопське;  плоскогір’я Східноафриканське;  річки: Ніл, Конго, Нігер, Замбезі, Оранжева;  озера: Вікторія, Танганьїка, Ньяса, Чад;  водоспад  Вікторія;  пустелі: Сахара, Наміб;  держави та їх столиці: Єгипет,Нігерія, Південна Африка, під час відповіді намагається користуватись географічною картою

5

Учень (учениця) відтворює основні напрями господарського використання природних комплексів материка; описує рироду найвідоміших національних парків Африки . Намагається робити висновки про впливу клімату та природних зон на особливості життя і господарської діяльності людей без підтвердження їх прикладами; частково володіє обов'язковою географічною номенклатурою

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює закономірності розміщення форм рельєфу, кліматичних поясів, вод

суходолу, природні зони, зональні типи ґрунтів. На середньому рівні знаходить  і показує на картах  різного 

масштабу: моря: Середземне, Червоне; затоки:  Гвінейська, Аденська; протоки: Мозамбіцька, Гібралтарська, Баб-ель-Мандебська;  острів Мадагаскар;  півострів Сомалі;  гори: Атлас, Драконові, Капські;  вулкан Кіліманджаро;  нагір’я Ефіопське;  плоскогір’я Східноафриканське;  річки: Ніл, Конго, Нігер, Замбезі, Оранжева;  озера: Вікторія, Танганьїка, Ньяса, Чад;  водоспад  Вікторія;  пустелі: Сахара, Наміб;  держави та їх столиці: Єгипет,Нігерія, Південна Африка,

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання й застосовує їх для визначення типу клімату за кліматичною

картою та кліматичними діаграмами; основних напрямів

господарського використання природних комплексів материка;. Має цілісне уявлення про вплив природних чинників і діяльності людини на екологічний стан

природних зон материка; уміє знаходить  і показує на картах  різного  масштабу: моря: Середземне, Червоне; затоки:  Гвінейська, Аденська; 

протоки: Мозамбіцька, Гібралтарська, Баб-ель-Мандебська;  острів Мадагаскар;  півострів Сомалі;  гори: Атлас, Драконові, Капські;  вулкан Кіліманджаро;  нагір’я Ефіопське;  плоскогір’я Східноафриканське;  річки: Ніл, Конго, Нігер, Замбезі, Оранжева;  озера: Вікторія, Танганьїка, Ньяса, Чад;  водоспад  Вікторія;  пустелі: Сахара, Наміб;  держави та їх столиці: Єгипет,Нігерія, Південна Африка

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення, поняття й категорії географічної науки про про вплив природних умов і ресурсів на економіку країн; вплив природних чинників і діяльності людини на екологічний стан природних зон материка. Уміє наводити приклади взаємодії людини і природи; знає моря: Середземне, Червоне; затоки:  Гвінейська, Аденська;  протоки: Мозамбіцька, Гібралтарська, Баб-ель-Мандебська;  острів Мадагаскар;  півострів Сомалі;  гори: Атлас, Драконові, Капські;  вулкан Кіліманджаро;  нагір’я Ефіопське;  плоскогір’я Східноафриканське;  річки: Ніл, Конго, Нігер, Замбезі, Оранжева;  озера: Вікторія, Танганьїка, Ньяса, Чад;  водоспад  Вікторія;  пустелі: Сахара, Наміб;  держави та їх столиці: Єгипет,Нігерія, Південна Африка

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом про закономірності розміщення форм рельєфу, кліматичних поясів, вод суходолу, природні зони, зональні типи ґрунтів; може визначити закономірності розміщення

форм рельєфу, кліматичних поясів, вод суходолу,природні зони, зональні типи ґрунтів; пояснює вплив природних чинників і діяльності людини на екологічний стан природних зон материка; вплив природних чинників  на виникнення природних вогнищ захворювань і поширення епідемі

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку вплив природних чинників діяльності людини на екологічний стан природних зон материка; передбачених навчальною програмою; пояснює прикладне значення географічних знань, дає розгорнуту відповідь про вплив природних чинників  на виникнення природних вогнищ захворювань і поширення епідемій, відбирає необхідні знання; вільно застосовує більшість географічних понять і може їх класифікувати; добре володіє картографічним матеріалом

11

Учень (учениця) має глибокі знання про об'єкт вивчення, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження й висновки впливу клімату та природних зон на особливості життя і господарської діяльності людей; на високому рівні аналізує вплив природних чинників  на виникнення природних вогнищ захворювань і поширення епідемій

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на вплив природних чинників  на виникнення природних вогнищ захворювань і поширення епідемій; робить відповідні висновки й узагальнення впливу клімату та

природних зон на особливості життя і господарської діяльності людей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 7 класу

з географії тема «Південна Америка»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє окремі особливості  тектонічної    будови,  основні    форми  рельєфу, географічне  розміщення  типів  клімату, внутрішніх  вод, природних  зон  на  материку

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює дослідників  материка, розрізняє особливості  тектонічної    будови,  основні    форми  рельєфу, географічне  розміщення  типів  клімату, внутрішніх  вод, природних  зон  на  материку

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики населення  та  його господарську діяльність у різних країнах материка; за допомогою вчителя знаходить на карті море Карибське; затоку Ла-Плата;   протоки: Магелланова, Дрейка;  острови:  Вогняна  Земля,  Фолклендські, Галапагоські; рівнини:  Амазонська,  Орінокська,  Ла-Платська  низовини,  Бразильське, Гвіанське плоскогір’я;  гори Анди (г. Аконкагуа);  вулкани: Льюльяйльяко, Котопахі;  річки: Амазонка, Парана, Оріноко;  водоспади:Анхель, Ігуасу; 

озера: Маракайбо, Тітікака;  пустелю Атакама;  держави  та  їх  столиці:  Бразилія, Аргентина, Чилі;

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює населення  та  його  господарську діяльність у різних країнах материка.  Повторює за зразком практичну роботу; під час відповіді намагається користуватись географічною картою показуючи море Карибське; затоку Ла-Плата;   протоки: Магелланова, Дрейка;  острови:  Вогняна  Земля,  Фолклендські, Галапагоські; рівнини:  Амазонська,  Орінокська,  Ла-Платська  низовини,  Бразильське, Гвіанське плоскогір’я;  гори Анди (г. Аконкагуа);  вулкани: Льюльяйльяко, Котопахі;  річки: Амазонка, Парана, Оріноко;  водоспади:Анхель, Ігуасу;  озера: Маракайбо, Тітікака;  пустелю Атакама;  держави  та  їх  столиці:  Бразилія, Аргентина, Чилі;

5

Учень (учениця) відтворює особливості  розміщення

корисних  копалин материка та їх вплив на господарську діяльність людини. Намагається робити висновки про закономірності поширення основних форм рельєфу, особливості розподілу температури й опадів на материку; частково визначає за кліматичними картами і кліматичними діаграмами – типи клімату.

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює закономірності поширення основних форм рельєфу, особливості розподілу температури й опадів на материку, особливості  розміщення корисних  копалин материка та їх вплив  на господарську діяльність людини. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання й застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про закономірності поширення основних форм рельєфу, особливості розподілу температури й опадів на материку, прояв широтної зональності на рівнинах і вертикальної поясності в Андах

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення про особливості  розміщення корисних  копалин материка та їх вплив  на господарську діяльність людини. Застосовує здобуті знання на практиці, використовуючи прийоми аналізу статистичних даних про господарство і населення, показує їх зміну в часі. Уміє наводити приклади взаємодії людини і природи; знає море Карибське; затоку Ла-Плата;   протоки: Магелланова, Дрейка;  острови:  Вогняна  Земля,  Фолклендські, Галапагоські; рівнини:  Амазонська,  Орінокська,  Ла-Платська  низовини,  Бразильське, Гвіанське плоскогір’я;  гори Анди (г. Аконкагуа);  вулкани: Льюльяйльяко, Котопахі;  річки: Амазонка, Парана, Оріноко;  водоспади:Анхель, Ігуасу;  озера: Маракайбо, Тітікака;  пустелю Атакама;  держави  та  їх  столиці:  Бразилія, Аргентина, Чилі;

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про особливості  розміщення корисних  копалин материка та їх вплив на господарську діяльність людини; порівнює особливості природних  умов  Південної  Америки  та Африки; пояснює закономірності поширення основних форм рельєфу, особливості розподілу температури й опадів на материку, прояв широтної зональності на рівнинах і вертикальної поясності в Андах;  майже безпомилково працює з картографічним матеріалом

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку напрямів господарського використання природних комплексів  материка, передбачених навчальною програмою; порівнює особливості природних  умов  Південної  Америки  та Африки; пояснює закономірності поширення основних форм рельєфу, особливості розподілу температури й опадів на материку, прояв широтної зональності на рівнинах і вертикальної поясності в Андах; добре володіє картографічним матеріалом

11

Учень (учениця) має глибокі знання про наслідки втручання людини в природні комплекси материка, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження й висновки про  основні  напрями господарського використання природних комплексів  материка,  поширення

стихійних явищ (землетруси, вулканізм) та їх вплив на життя людей, уміє визначає за кліматичними картами і кліматичними діаграмами – типи клімату; на високому рівні аналізує та використовує картографічну інформацію

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми,  робить відповідні висновки й узагальнення про наслідки втручання людини в природні комплекси материка; про  основні  напрями господарського використання природних комплексів  материка,  поширення стихійних явищ (землетруси, вулканізм) та їх вплив на життя людей.здатний розв'язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 7 класу

з географії тема «Австралія»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє окремі особливості  тектонічної    будови,  основні    форми  рельєфу, географічне  розміщення  типів  клімату, внутрішніх  вод, природних зон  на  материку

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює дослідників  материка, розрізняє особливості  тектонічної    будови,  основні    форми  рельєфу, географічне  розміщення  типів  клімату, внутрішніх  вод, природних  зон  на  материку

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики населення  та  його господарську діяльність у різних країнах материка;  за допомогою вчителя знаходить на карті море Коралове, Тасманове;  затоки: Карпентарія, Велика Австралійська;  острови: Тасманія, Великий Бар’єрний риф;  півострів Кейп-Йорк;  плоскогір’я Західно-Австралійське;  низовину Центральну;  гори: Великий Вододільний хребет (г. Косцюшко);  річки: Муррей, Дарлінг;  озеро Ейр;  пустелі: Велика Піщана, Велика пустеля Вікторія; державу Австралійський Союз та її столицю; може самостійно розрізнити окремі географічні поняття

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює особливості географічного положення, головні риси населення та його господарської діяльності. Називає  дослідників материка; під час відповіді намагається користуватись географічною картою показуючи море Коралове, Тасманове;  затоки: Карпентарія, Велика Австралійська;  острови: Тасманія, Великий Бар’єрний риф;  півострів Кейп-Йорк;  плоскогір’я Західно-Австралійське;  низовину Центральну;  гори: Великий Вододільний хребет (г. Косцюшко);  річки: Муррей, Дарлінг;  озеро Ейр;  пустелі: Велика Піщана, Велика пустеля Вікторія; державу Австралійський Союз та її столицю

5

Учень (учениця) відтворює  вплив рельєфу і клімату на формування вод суходолу, унікальність органічного світу, особливості заселення Австралії. Намагається робити висновки про основні напрями господарського використання природних комплексів материка без підтвердження їх прикладами

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює дослідників материка, особливості тектонічної будови, основні форми

рельєфу, географічне розміщення типів  клімату, внутрішніх  вод, природних  зон  на  материку. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання й застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про особливості географічного положення, головні риси населення та його господарської діяльності, уміє знаходити і показує на картах різного масштабу: море Коралове, Тасманове;  затоки: Карпентарія, Велика Австралійська;  острови: Тасманія, Великий Бар’єрний риф;  півострів Кейп-Йорк;  плоскогір’я Західно-Австралійське;  низовину Центральну;  гори: Великий Вододільний хребет (г. Косцюшко);  річки: Муррей, Дарлінг;  озеро Ейр;  пустелі: Велика Піщана, Велика пустеля Вікторія; державу Австралійський Союз та її столицю

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення про особливості географічного положення, головні риси населення та

його господарської діяльності. Знаходить і показує на картах різного масштабу: море Коралове, Тасманове;  затоки: Карпентарія, Велика Австралійська;  острови: Тасманія, Великий Бар’єрний риф;  півострів Кейп-Йорк;  плоскогір’я Західно-Австралійське;  низовину Центральну;  гори: Великий Вододільний хребет (г. Косцюшко);  річки: Муррей, Дарлінг;  озеро Ейр;  пустелі: Велика Піщана, Велика пустеля Вікторія; державу Австралійський Союз та її столицю

9

Учень (учениця) має чіткі уявлення про особливості географічного положення, головні риси населення та його господарської діяльності; пояснює вплив рельєфу і клімату на формування вод суходолу, унікальність органічного світу, особливості заселення Австралії; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, порівнює географічне положення Австралії і Африки, пояснює вплив рельєфу і клімату на формування вод суходолу, унікальність органічного світу, особливості заселення Австралії; дає розгорнуту відповідь про наслідки втручання людини в природні комплекси материка; вільно застосовує більшість географічних понять і може їх класифікувати; добре володіє картографічним матеріалом

11

Учень (учениця) має глибокі знання про наслідки втручання людини в природні комплекси материка, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження й висновки наслідки втручання людини в

природні комплекси материка; на високому рівні аналізує основні напрями господарського використання природних

комплексів материка.

12

Учень (учениця) самостійно аналізує наслідки втручання людини в природні комплекси материка; робить висновки й узагальнення про основні напрями господарського використання природних  комплексів материка, вплив рельєфу і клімату на формування вод суходолу, унікальність органічного світу, особливості заселення Австралії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 7 класу

з географії тема Полярний материк планети»

 

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє  першовідкривачів материка Фадея Беллінсгаузена, Михайла Лазарєва, Роальда Амундсена, Роберта Скотта, країни, що беруть участь у

сучасних дослідженнях;

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює історію дослідження та освоєння  материка, розрізняє першовідкривачів материка Фадея Беллінсгаузена, Михайла Лазарєва, Роальда Амундсена, Роберта Скотта, країни, що беруть участь у сучасних дослідженнях;

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики географічного  положення  материка; за допомогою вчителя знаходить на карті Антарктичний півострів, моря Ведделла, Росса.

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює історію дослідження та освоєння  материка , першовідкривачів материка Фадея Беллінсгаузена, Михайла Лазарєва, Роальда Амундсена, Роберта Скотта, країни, що беруть участь у сучасних дослідженнях. Називає представників рослин і тварин світу Антарктики, особливості їх пристосування; під час відповіді намагається користуватись географічною картою та показує Антарктичний півострів, моря Ведделла, Росса.

5

Учень (учениця) відтворює риси природи Антарктиди, описує особливості тектонічної будови, клімат. Намагається робити висновки про роль України в дослідженні Антарктиди без підтвердження їх прикладами; частково володіє обов'язковою географічною номенклатурою

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює особливості тектонічної будови, клімат; риси природи Антарктиди, географічне  положення  материка. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання й застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про представників рослин і тварин світу Антарктики, особливості їх пристосування, уміє пояснити відмінності  між Антарктикою й Арктикою

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення, поняття й категорії географічної науки про причини утворення суцільного покривного зледеніння, його вплив на природу материка. Уміє наводити приклади взаємодії людини і природи; знає обов'язкову географічну номенклатуру

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може застосовувати його для виконання практичних робіт;  пояснює причини утворення суцільного покривного зледеніння, його вплив на природу материка; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, пояснює причини утворення суцільного покривного зледеніння, його вплив на природу материка, дає розгорнуту відповідь про вплив Антарктиди на природні особливості планети, добре володіє картографічним матеріалом

11

Учень (учениця) аргументує свої твердження про вплив Антарктиди на природні особливості планети, робить  висновки  про причини утворення суцільного покривного зледеніння, його вплив на природу материка, уміє працювати з рекомендованими вчителем джерелами географічної інформації; на високому рівні аналізує та використовує картографічну інформацію

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об'єкт вивчення; самостійно аналізує причини утворення суцільного покривного зледеніння, його вплив на природу материка, робить відповідні висновки й узагальнення про вплив Антарктиди на природні особливості планети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 7 класу

з географії тема «Північна Америка»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє дослідників  материка, особливості  тектонічної  будови, основні  форми  рельєфу

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює географічне  розміщення  типів  клімату, внутрішніх  вод, природних  зон  на  материку, розрізняє дослідників  материка, особливості  тектонічної  будови, основні  форми  рельєфу

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики географічних об'єктів; за допомогою вчителя знаходить на карті затоки: Гудзонова, Мексиканська, Каліфорнійська, Аляска; острови: Гренландія, Ньюфаундленд, Великі Антильські (Куба, Гаїті, Ямайка), Малі Антильські, Канадський Арктичний архіпелаг;   півострови: Лабрадор, Флорида, Каліфорнія, Аляска, Юкатан;  рівнини: Центральні, Великі, Лаврентійська височина, Примексиканська низовина;  гори: Кордильєри, Делані (г. Мак-Кінлі), Скелясті, Аппалачі; річки: Міссісіпі, Маккензі, Юкон, Колорадо;  водоспад Ніагарський;  озера: Великі (Верхнє, Мічиган, Гурон, Ері, Онтаріо), Велике Солоне;  держави та їх столиці: США, Канада, Мексика; може самостійно розрізнити окремі географічні поняття

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює особливості  тектонічної  будови, основні  форми  рельєфу, географічне  розміщення  типів  клімату, внутрішніх  вод, природних  зон  на  материку; дає нечітке визначення основних понять і термінів за допомогою вчителя. Називає дослідників  материка, повторює за зразком практичну роботу; під час відповіді намагається показати на карті затоки: Гудзонова, Мексиканська, Каліфорнійська, Аляска; острови: Гренландія, Ньюфаундленд, Великі Антильські (Куба, Гаїті, Ямайка), Малі Антильські, Канадський Арктичний архіпелаг;   півострови: Лабрадор, Флорида, Каліфорнія, Аляска, Юкатан;  рівнини: Центральні, Великі, Лаврентійська височина, Примексиканська низовина;  гори: Кордильєри, Делані (г. Мак-Кінлі), Скелясті, Аппалачі; річки: Міссісіпі, Маккензі, Юкон, Колорадо;  водоспад Ніагарський;  озера: Великі (Верхнє, Мічиган, Гурон, Ері, Онтаріо), Велике Солоне;  держави та їх столиці: США, Канада, Мексика;

5

Учень (учениця) відтворює  географічне положення материка; описує основні напрями господарського використання природних комплексів материка. Намагається робити висновки про механізм утворення стихійних явищ (торнадо, землетрус) та їх  вплив на життя людей без підтвердження їх прикладами; частково володіє обов'язковою географічною номенклатурою

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює основні напрями господарського використання природних комплексів материка; вплив географічного положення материка на його природу, особливості освоєння людиною;особливості розміщення корисних  копалин материка та їх вплив на господарську діяльність людини. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання й застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про об’єкти Північної Америки,ї віднесені до світової природної спадщини ЮНЕСКО, уміє пояснити закономірності розміщення  форм рельєфу, клімату, внутрішніх вод, типів ґрунтів, рослин і тварин, природних зон, впливу господарської діяльності людей на природу материка;

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення про особливості розміщення корисних  копалин материка та їх вплив на господарську діяльність людини. Застосовує здобуті знання на практиці, використовуючи прийоми аналізу статистичних даних про господарство і населення, показує їх зміну в часі. Уміє пояснити закономірності розміщення 

форм рельєфу, клімату, внутрішніх вод, типів ґрунтів, рослин і тварин, природних зон, впливу господарської діяльності людей на природу материка;

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про основні напрями

господарського використання природних комплексів материка; пояснює пояснює закономірності розміщення  форм рельєфу, клімату, внутрішніх вод, типів ґрунтів, рослин і тварин, природних зон, впливу господарської діяльності людей на природу материка; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку впливу господарської діяльності людини на природні комплекси материка; пояснює закономірності розміщення  форм рельєфу, клімату, внутрішніх вод, типів ґрунтів, рослин і тварин, природних зон, впливу господарської діяльності людей на природу материка; вільно застосовує більшість географічних понять і може їх класифікувати; добре володіє картографічним матеріалом

11

Учень (учениця) має глибокі знання про вплив географічного положення материка на його природу,  особливості освоєння людиною; застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження й висновки про механізм утворення стихійних явищ (торнадо, землетрус) та їх  вплив на життя людей., порівнює рельєф і клімат Північної і Південної Америки; на високому рівні аналізує економічний розвиток країн материка

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, самостійно економічний розвиток країн материка; порівнює рельєф і клімат Північної і Південної Америки; робить відповідні висновки й узагальненняпро механізм утворення стихійних явищ (торнадо, землетрус) та їх  вплив на життя людей; здатний розв'язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 7 класу

з географії тема «Євразія»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє окремі  особливості  тектонічної  будови, основні  форми  рельєфу

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює окремі факти на елементарному рівні, розрізняє дослідників материка,  особливості  тектонічної  будови, основні  форми 

рельєфу

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики  географічного положення материка; за допомогою вчителя знаходить на карті моря: Північне, Балтійське, Середземне, Чорне, Азовське, Баренцове, Східносибірське, Жовте, Японське, Берингове, Південнокитайське, Аравійське;   затоки: Біскайська, Бенгальська, Перська;  протоки: Босфор, Ла-Манш,  острови: Велика Британія, Ірландія, Нова Земля, Сахалін, Японські, Великі Зондські (Калімантан, Суматра, Ява), Філіппінські, Шрі Ланка, Тайвань; півострови: Балканський, Апеннінський,  Піренейський, Скандинавський, Таймир, Чукотський, Камчатка, Корея, Індокитай, Малакка, Індостан, Аравійський, мала Азія   рівнини: Східноєвропейська, Західносибірська, Велика Китайська, Прикаспійська, Середньодунайська, Індо-Гангська, Месопотамська низовини, плоскогір’я Декан, Середньосибірське, Казахський дрібнособковик; гори: Піренеї, Альпи, Апенніни, Карпати, Скандинавські, Уральські, Кавказ, Тянь-Шань, Гімалаї (г. Джомолунгма);  нагір’я: Тибет, Іранське;  вулкани: Гекла, Везувій, Ключевська Сопка, Фудзіяма;  пустелі: Каракуми, Гобі, Руб-ель-Халі;  річки: Рейн, Дунай, Дніпро, Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур, Хуанхе, Янцзи,

Меконг, Ганг, Інд, Євфрат, Тигр;  озера: Каспійське, Женевське,  Світязь, Ладозьке, Байкал, Мертве море;  держави та їх столиці: Україна, Німеччина, Франція, Велика Британія,

Італія, Росія, Китай, Індія, Японія, Туреччина; може самостійно розрізнити окремі географічні поняття

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює географічне положення материка; закономірності форм рельєфу, клімату, річок та озер, типів ґрунтів, типових рослин і тварин, природних  зон  материка. Під час відповіді намагається показати моря: Північне, Балтійське, Середземне, Чорне, Азовське, Баренцове, Східносибірське, Жовте, Японське, Берингове, Південнокитайське, Аравійське;   затоки: Біскайська, Бенгальська, Перська;  протоки: Босфор, Ла-Манш,  острови: Велика Британія, Ірландія, Нова Земля, Сахалін, Японські, Великі Зондські (Калімантан, Суматра, Ява), Філіппінські, Шрі Ланка, Тайвань; півострови: Балканський, Апеннінський,  Піренейський, Скандинавський, Таймир, Чукотський, Камчатка, Корея, Індокитай, Малакка, Індостан, Аравійський, мала Азія   рівнини: Східноєвропейська, Західносибірська, Велика Китайська, Прикаспійська, Середньодунайська, Індо-Гангська, Месопотамська низовини, плоскогір’я Декан, Середньосибірське, Казахський дрібнособковик; гори: Піренеї, Альпи, Апенніни, Карпати, Скандинавські, Уральські, Кавказ, Тянь-Шань, Гімалаї (г. Джомолунгма);  нагір’я: Тибет, Іранське;  вулкани: Гекла, Везувій, Ключевська Сопка, Фудзіяма;  пустелі: Каракуми, Гобі, Руб-ель-Халі;  річки: Рейн, Дунай, Дніпро, Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур, Хуанхе, Янцзи,

Меконг, Ганг, Інд, Євфрат, Тигр;  озера: Каспійське, Женевське,  Світязь, Ладозьке, Байкал, Мертве море;  держави та їх столиці: Україна, Німеччина, Франція, Велика Британія,

Італія, Росія, Китай, Індія, Японія, Туреччина;

5

Учень (учениця) відтворює географічне положення материка;

пояснює закономірності форм рельєфу, клімату, річок та озер, типів ґрунтів, типових рослин і тварин, природних  зон  материка; описує особливості розміщення корисних  копалин  на  території материка та їх вплив на господарську  діяльність людини. Намагається робити висновки про основні напрями господарського використання природних комплексів материка, поширення стихійних явищ та їх вплив на життя людей; частково володіє обов'язковою географічною номенклатурою

6

Учень (учениця) самостійно відтворює дослідників  материка, особливості  тектонічної  будови, основні  форми  рельєфу, географічне  розміщення  типів  клімату, внутрішніх  вод, природних  зон  на  материку, географічне положення материка; пояснює закономірності форм рельєфу, клімату, річок та озер, типів ґрунтів, типових рослин і тварин, природних  зон  материка. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання й застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про особливості  тектонічної  будови, основні  форми рельєфу, географічне  розміщення  типів  клімату, внутрішніх  вод, природних  зон  на  материку, географічне положення материка; пояснює закономірності форм рельєфу, клімату, річок та озер, типів ґрунтів, типових рослин і тварин, природних  зон  материка, уміє порівнює типи клімату в межах помірного поясу Євразії; достатньо володіє картографічним матеріалом

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення, поняття й категорії географічної науки про особливості розміщення корисних  копалин  на  території материка та їх вплив на господарську  діяльність людини. Застосовує здобуті знання на практиці, порівнює типи клімату в межах помірного поясу Євразії, висотні пояси в різних гірських системах. Уміє наводити приклади взаємодії людини і природи; знає обов'язкову географічну номенклатуру

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про причини різноманітності природи Євразіїї; пояснює основні напрями господарського використання природних комплексів материка, поширення стихійних явищ та їх вплив на життя людей; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку наслідків сучасного впливу господарської діяльності людини на природу материка; пояснює про зв’язки України з країнами Європи та Азії; дає розгорнуту відповідь щодо господарського оцінювання природних умов країни на прикладі України та країни за вибором, відбирає необхідні знання; вільно застосовує більшість географічних понять і може їх класифікувати; добре володіє картографічним матеріалом

11

Учень (учениця) має глибокі знання про про зв’язки України з країнами Європи та Азії; застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження й висновки щодо господарського оцінювання природних умов країни на прикладі України та країни за вибором, про основні напрями господарського використання природних комплексів материка, поширення стихійних явищ та їх вплив на життя людей, на високому рівні аналізує та використовує картографічну інформацію

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, робить відповідні висновки й узагальнення про основні напрями

господарського використання природних комплексів материка, поширення стихійних явищ та їх вплив на життя

людей; здатний розв'язувати проблемні завдання щодо господарського оцінювання природних умов країни на прикладі України та країни за вибором; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 7 класу

з географії тема «Тихий океан»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє окремі великі  водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює виникнення форм рельєфу, течій, островів; розрізняє один або кілька великих  водних об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики географічних об'єктів; за допомогою вчителя знаходить на карті течії: Північна та Південна Пасатна, Куросіо, Західних Вітрів, Каліфорнійська, Перуанська, Північнотихоокеанська,  Східноавстралійська; острови: Нова Зеландія, Нова Гвінея, Гавайські, Маріанські, може самостійно розрізнити окремі географічні поняття

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює риси географічного

положення Тихого океану. Називає великі  водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства; повторює за зразком практичну роботу; під час відповіді намагається показати на карті

течії: Північна та Південна Пасатна, Куросіо, Західних Вітрів, Каліфорнійська, Перуанська, Північнотихоокеанська,  Східноавстралійська; острови: Нова Зеландія, Нова Гвінея, Гавайські, Маріанські,

5

Учень (учениця) відтворює риси географічного положення Тихого океану; описує виникнення форм рельєфу, течій, островів. Намагається робити про зв'язок клімату океану з атмосферною циркуляцією та переміщенням течій, своєрідність органічного світу; частково володіє обов'язковою географічною номенклатурою

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює риси географічного

положення Тихого океану; своєрідність органічного світу. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання й застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про зв'язок клімату океану з атмосферною циркуляцією та переміщенням течій, своєрідність органічного світу, уміє вести спостереження за навколишнім середовищем; достатньо володіє картографічним матеріалом

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення про зв'язок клімату океану з атмосферною циркуляцією та переміщенням течій, своєрідність органічного світу. Уміє наводити приклади взаємодії людини і природи; знає вплив океану на життя і діяльність людей на прибережних

територіях

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом; має чіткі уявлення про зв'язок клімату океану з атмосферною циркуляцією та переміщенням течій, своєрідність органічного світу; вплив океану на життя і діяльність людей на прибережних територіях; порівнює властивості водних мас різних частин Тихого океану; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку впливу океану на життя і діяльність людей на прибережних територіях; порівнює властивості водних мас різних частин Тихого океану, вплив океану на життя і діяльність людей на прибережних

територіяхї

11

Учень (учениця) має глибокі знання про об'єкт вивчення, аргументує свої твердження й висновки про механізм утворення цунамі та його вплив на життя людей,  на високому рівні аналізує вплив океану на життя і діяльність людей на прибережних територіях;

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, самостійно аналізує вплив океану на життя і діяльність людей на прибережних територіях; робить відповідні висновки й узагальнення про механізм утворення цунамі та його вплив на життя людей; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 7 класу

з географії тема «Атлантичний океан»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє окремі великі  водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства.

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює окремі риси географічного положення Атлантичного океану;  розрізняє один або кілька великі  водні об’єкти – моря,

затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства.

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики великих  водних об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства; за допомогою вчителя знаходить на карті течії: Гольфстрім, Північноатлантична, Канарська, Лабрадорська, Бразильська, Бенгельська; острів: Ісландія; може самостійно розрізнити окремі географічні поняття

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює риси географічного положення Атлантичного океану, проблеми забруднення океану. Під час відповіді намагається показати течії: Гольфстрім, Північноатлантична, Канарська, Лабрадорська, Бразильська, Бенгельська; острів: Ісландія;

5

Учень (учениця) відтворює риси географічного положення Атлантичного океану;  описує виникнення форм рельєфу

дна, течій, поширення представників органічного світу; особливості клімату океану. Намагається робити висновки про проблеми забруднення океану; частково володіє обов'язковою географічною номенклатурою

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює риси географічного

положення Атлантичного океану; виникнення форм рельєфу дна, течій, поширення представників органічного світу. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання про особливості клімату океану; риси географічного положення Атлантичного океану й застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про проблеми забруднення океану, достатньо володіє картографічним матеріалом

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення про проблеми забруднення океану, вплив  Атлантичного  океану  на природу  материків  і  життєдіяльність людей.  Уміє наводити приклади забруднення океану; знає обов'язкову географічну номенклатуру

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, має чіткі уявлення про проблеми забруднення океану; порівнює переміщення океанічних течій у північній і південній частинах океану; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку впливу  Атлантичного  океану  на

природу  материків  і  життєдіяльність людей, передбачених навчальною програмою; порівнює переміщення океанічних течій у північній і південній частинах океану, добре володіє картографічним матеріалом

11

Учень (учениця) має глибокі знання про риси географічного положення Атлантичного океану, проблеми забруднення океану, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження й висновки про проблеми забруднення океану, на високому рівні аналізує та використовує картографічну інформацію

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми про риси географічного положення Атлантичного океану, проблеми забруднення океану, самостійно аналізує вплив  Атлантичного  океану  на природу  материків  і  життєдіяльність людей, робить відповідні висновки й узагальнення про проблеми забруднення океану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 7 класу

з географії тема «Індійський океан»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє окремі великі  водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства.

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює окремі риси географічного положення океану, його природні

ресурси; розрізняє один або кілька окремі великі  водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства.

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики окремих великих  водних об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства; за допомогою вчителя знаходить на карті течії: Мадагаскарська, Мусонна, Західноавстралійська, Західних вітрів; може самостійно розрізнити окремі географічні поняття

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює риси географічного положення океану, його природні ресурси. Називає риси географічного положення океану, його природні ресурси; під час відповіді намагається користуватись географічною картою течії: Мадагаскарська, Мусонна,  Західноавстралійська, Західних вітрів;

5

Учень (учениця) відтворює риси географічного положення океану, його природні ресурси; описує форми рельєфу дна

океану, течії, представників органічного світу. Намагається робити висновки про вплив океану на природу материків і життєдіяльність людей; частково володіє обов'язковою географічною номенклатурою

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень , відтворює наслідки впливу людської діяльності на природу океану. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання великі  водні об’єкти – моря, затоки, протоки й застосовує їх під час роботи з картою (знаходить на карті течії: Мадагаскарська, Мусонна, Західноавстралійська, Західних вітрів). Має цілісне уявлення про плив океану на природу

материків і життєдіяльність людей, уміє досліджувати виникнення форм рельєфу дна океану, течій, поширення представників органічного світу; достатньо володіє картографічним матеріалом

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення про форми рельєфу дна океану, течії, представників органічногої світу, поняття й категорії географічної науки про Землю та господарську діяльність людини. Уміє наводити приклади взаємодії людини і природи; знає обов'язкову географічну номенклатуру

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може застосовувати його для виконання практичних робіт; пояснює вплив океану на природу материків і життєдіяльність людей; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку наслідків впливу людської діяльності на природу океану, пояснює вплив океану на природу материків і життєдіяльність людейї, порівнює особливості географічного положення Індійського океану з Тихим та Атлантичним океанами;

11

Учень (учениця) має глибокі знання про форми рельєфу дна океану, течії, представників органічного світу, аргументує свої твердження й висновки про вплив океану на природу материків і життєдіяльність людей; порівнює особливості географічного положення Індійського океану з Тихим та Атлантичним океанами;

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, робить відповідні висновки й узагальнення про вплив океану на природу материків і життєдіяльність людей; порівнює особливості географічного положення Індійського океану з Тихим та Атлантичним океанами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 7 класу

з географії тема «Північний Льодовитий океан»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє окремі великі  водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює окремі факти на елементарному рівні, розрізняє один або кілька великі  водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики великих  водних об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства; за допомогою вчителя досліджує виникнення форм рельєфу дна, поширення представників органічного світу; може самостійно розрізнити окремі географічні поняття

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює особливості географічного положення океану, особливості поширення крижаного покриву. Називає формїи рельєфу дна, представників органічного світу; під час відповіді намагається користуватись географічною картою

5

Учень (учениця) відтворює особливості географічного положення океану, поширення крижаного покриву; описує форми рельєфу дна, поширення представників їорганічного світу. Намагається робити висновки та частково досліджує виникнення форм рельєфу дна, поширення представників органічного світу;

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює особливості географічного положення океану, особливості поширення крижаного покриву у відповідності з його викладом у підручнику. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання й застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про вплив географічного положення океану на клімат, уміє досліджувати виникнення форм рельєфу дна, поширення представників органічного світу; достатньо володіє картографічним матеріалом

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення, поняття й категорії географічної науки про вплив географічного положення океану на клімат. Застосовує здобуті знання на практиці, використовуючи прийоми аналізу статистичних даних про господарство і населення, показує їх зміну в часі. Уміє досліджувати виникнення форм рельєфу дна, поширення представників органічного світу; знає обов'язкову географічну номенклатуру

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, досліджує виникнення форм рельєфу

дна, поширення представників органічного світу; пояснює вплив географічного положення океану на клімат; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, пояснює вплив географічного положення океану на клімат, дає розгорнуту відповідь про можливості використання природних ресурсів океану та наявні

екологічні проблеми, відбирає необхідні знання; вільно застосовує більшість географічних понять і може їх класифікувати; добре володіє картографічним матеріалом

11

Учень (учениця) має глибокі знання про об'єкт вивчення, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження й висновки про можливості використання природних ресурсів океану та наявні екологічні проблеми, уміє працювати з рекомендованими вчителем джерелами географічної інформації; на високому рівні аналізує та використовує картографічну інформацію

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об'єкт вивчення; самостійно аналізує можливості використання природних ресурсів океану та наявні екологічні проблеми, робить відповідні висновки й узагальнення; здатний розв'язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 7 класу

з географії тема «Вплив людини на природу материків та океанів»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє окремі види забруднення довкілля: хімічне, радіаційне, біологічне, теплове, звукове;

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює види природних багатств материків та океанів на елементарному рівні, розрізняє один або кілька видів забруднення довкілля: хімічне, радіаційне, біологічне,

теплове, звукове;

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики видів природних багатств материків та океанів; джерела забруднення навколишнього середовища, роль міжнародних організацій з охорони природи, за допомогою вчителя знаходить на карті вже відомі природоохоронні території, райони екологічного лиха; може самостійно розрізнити окремі географічні поняття

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює джерела забруднення

навколишнього середовища, роль міжнародних організацій з охорони природи. Називає зміни природних  умов  внаслідок інтенсивного природокористування; джерела забруднення навколишнього середовища, роль міжнародних організацій з охорони природи, під час відповіді знаходити на карті вже відомі природоохоронні території, райони екологічного лиха

5

Учень (учениця) відтворює джерела забруднення навколишнього середовища, роль міжнародних організацій з охорони природи, описує зміни природних комплексів під впливом людської діяльності та виникнення  антропогенних ландшафтів . Намагається робити висновки без підтвердження їх прикладами; знаходить на карті вже відомі природоохоронні території,

райони екологічного лихаї

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює зміни природних  умов  внаслідок інтенсивного природокористування; джерела забруднення навколишнього середовища, роль міжнародних організацій з охорони природи, знаходить на карті вже відомі природоохоронні території, райони екологічного лиха

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання й застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про зміни природних комплексів під впливом людської діяльності та виникнення антропогенних ландшафтів, уміє вести спостереження за навколишнім середовищем; достатньо володіє картографічним матеріалом

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення про наслідки використання людиною природних багатств материків і океанів. Застосовує здобуті знання використовуючи зміни природних умов під впливом людської діяльностії. Уміє наводити приклади основних видів забруднення довкілля: хімічне, радіаційне, біологічне, теплове, звукове;

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про наслідки використання людиною природних багатств материків і океанів; роль міжнародного співробітництва у розв’язуванні проблем взаємодії природи і суспільств; пояснює зміни природних комплексів під впливом людської діяльності та виникнення  антропогенних ландшафтів; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює зміни природних  умов  внаслідок інтенсивного природокористування; здійснює оцінку наслідки використання людиною природних багатств материків і океанів; пояснює зміни природних комплексів під впливом людської діяльності та виникнення  антропогенних ландшафтів, дає розгорнуту відповідь  про роль міжнародного співробітництва у розв’язуванні проблем взаємодії природи і суспільств, відбирає необхідні знання; вільно застосовує більшість географічних понять і може їх класифікувати; про шляхи

розв’язування екологічних проблем материків та океанів;

11

Учень (учениця) має глибокі знання про зміни природних  умов  внаслідок інтенсивного природокористування; аргументує свої твердження й висновки про рівень забруднення навколишнього середовища на материках і в океанах за показниками екологічного моніторингу; про шляхи розв’язування екологічних проблем материків та океанів;на високому рівні аналізує та використовує картографічну інформацію

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, оцінює роль міжнародного співробітництва у розв’язуванні проблем взаємодії природи і суспільств; самостійно аналізує зміни природних  умов  внаслідок інтенсивного

природокористування; рівень забруднення навколишнього середовища на материках і в океанах за показниками

екологічного моніторингу

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора