A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад "Чуднівський ліцей" Чуднівської міської ради Житомирської області

11 клас

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 11 класу

з географії тема

«Топографія» 

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє географічні та прямокутні координати точок, види масштабу, азимута

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює елементи топографічної карти на елементарному рівні, розрізняє географічні та прямокутні координати точок, види масштабу, азимута

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики географічних об'єктів; за допомогою вчителя знаходить їх на карті, може самостійно розрізнити основні умовні позначення топографічних карт.

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює текст підручника, дає нечітке визначення основних понять географічний і магнітний азимути, координати точок за допомогою вчителя. Називає елементи топографічної карти; під час відповіді намагається користуватись географічною картою

5

Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу без розкриття причинно-наслідкових зв'язків, описує за топографічною картою рельєф ділянки місцевостії. Намагається робити висновки без підтвердження їх прикладами; частково володіє основні умовні позначення топографічних карт.

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює значну частину вивченого матеріалу у відповідності з його викладом у підручнику. На середньому рівні визначає за топографічною картою географічний і магнітний азимути,  географічні та прямокутні координати точок, абсолютну і відносну висоту місцевості, падіння річки, масштаб плану і карти за прямокутною сіткою

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання й застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про природні та суспільні явища, уміє читає топографічні карти, плани міст, схеми руху транспорту; орієнтуватися на місцевості  за допомогою  топографічної карти, плану; розв’язує задачі за топографічною картою; достатньо визначає за топографічною картою географічний і магнітний азимути,  географічні та прямокутні координати точок, абсолютну і відносну висоту місцевості, падіння річки, масштаб плану і карти за прямокутною сіткою

8

Учень (учениця) застосовує здобуті знання описує за топографічною картою рельєф ділянки місцевості, показує їх зміну в часі. Уміє читає топографічні карти, плани міст, схеми руху транспорту; орієнтуватися на місцевості  за допомогою  топографічної карти, плану; розв’язує задачі за топографічною картою; знає основні умовні позначення топографічних карт

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, має чіткі уявлення про значення топографічних карт  у побуті та господарській діяльності; розпізнає на місцевості об’єкти, зображені на топографічній карті; майже безпомилково визначає за топографічною картою географічний і магнітний азимути,  географічні та прямокутні координати точок, абсолютну і відносну висоту місцевості, падіння річки, масштаб плану і карти за прямокутною сіткою

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку значення топографічних карт  у побуті та господарській діяльності; розпізнає на місцевості об’єкти, зображені на топографічній карті; добре володіє визначає за топографічною картою географічний і магнітний азимути,  географічні та прямокутні координати точок, абсолютну і відносну висоту місцевості, падіння річки, масштаб плану і карти за прямокутною сіткою

11

Учень (учениця) має глибокі знання про об'єкт вивчення, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження й висновки щодо актуальності знань і навичок роботи з топографічною картою, уміє орієнтуватися на місцевості  за допомогою  топографічної карти, плану; розв’язує задачі за топографічною картою; на високому рівні розпізнає на місцевості об’єкти, зображені на топографічній карті

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, робить відповідні висновки й узагальнення щодо актуальності знань і навичок роботи з топографічною картою; здатний розв'язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує

розпізнає на місцевості об’єкти, зображені на топографічній карті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 11 класу

з географії тема

 «Картографія»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє окремі види карт за просторовим охопленням, масштабом, змістом

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює окремі елементи карти;  , розрізняє один або кілька види карт за просторовим охопленням, масштабом, змістом

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики географічних об'єктів; може самостійно розрізнити окремі географічні поняття

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює текст підручника, дає нечітке визначення основних понять і термінів за допомогою вчителя. Називає елементи карти

5

Учень (учениця) описує практичне значення географічних карт, географічних інформаційних  систем. Намагається робити висновки без підтвердження їх прикладами; частково володіє користуватися навчальними картами й атласами, картографічними інтернет-джерелами

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює практичне значення географічних карт, географічних інформаційних  систем. На середньому рівні користуватися навчальними картами й атласами, картографічними інтернет-джерелами

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання й застосовує  сучасні навігаційні системи на практиці. Має цілісне уявлення про практичне значення географічних карт, географічних інформаційних  систем, уміє порівнює форми й площі материків на картах світу, побудованих у різних проекціях; достатньо визначає за картами об’єкти, напрямки, відстані, географічні координати;

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення про практичне значення географічних карт, географічних інформаційних  систем. Застосовує здобуті знання порівнює форми й площі материків на картах світу, побудованих у різних проекціях. Уміє наводити приклади використання ГІС; знає де розміщені на електронному глобусі  Україна, своя область і свій населений пункт;

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може застосовувати сучасні навігаційні системи на практиці; має чіткі уявлення про компоненти природи та просторову організацію господарства; пояснює основні картографічні поняття і терміни, відмінності різних видів масштабу,  картографічних  проекцій; майже безпомилково визначає за картами об’єкти, напрямки, відстані, географічні координати

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку практичне значення географічних карт, географічних інформаційних  систем, передбачених навчальною програмою; пояснює основні картографічні поняття і терміни, відмінності різних видів масштабу,  картографічних  проекцій; вільно застосовує більшість географічних понять і може їх класифікувати; добре визначає за картами об’єкти, напрямки, відстані, географічні координати

11

Учень (учениця) має глибокі знання про об'єкт вивчення, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження й висновки, уміє користуватися навчальними картами й атласами, картографічними інтернет-джерелами; на високому рівні  визначає за картами об’єкти, напрямки, відстані, географічні координати

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об'єкт вивчення; самостійно аналізує природні та суспільні явища, робить відповідні висновки й узагальнення; здатний розв'язувати проблемні завдання; вільно визначає за картами об’єкти, напрямки, відстані, географічні координати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 11 класу

з географії тема

 «Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планетиж.

Географічна оболонка Землі»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє на схемах руху Землі окремі точки сонцестоянь і рівнодення;ї складові географічної оболонки

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює окремі види рухів Землі,  параметри та наслідки осьового й орбітального рухів планети на елементарному рівні, розрізняє на схемах руху Землі точки сонцестоянь і рівнодення;ї складові географічної оболонки

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики прояви основних закономірностей географічної оболонки; може самостійно розрізнити окремі географічні поняття «антропосфера»

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює складові географічної оболонки, дає нечітке визначення основних понять і термінів за допомогою вчителя. Називає види рухів Землі, 

параметри та наслідки осьового й орбітального рухів планети; під час відповіді намагається користуватись географічною картою

5

Учень (учениця) відтворює межі поясів освітленості,  види часу, описує сучасний етап розвитку географічної оболонки. Намагається установлює послідовність зміни пір року у Північній та Південній півкулі, причини зміни пір року

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює послідовність зміни пір року у Північній та Південній півкулі, причини зміни пір року. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) застосовує знання про силу Коріоліса для пояснення причин формування пасатів, циклонів та антициклонів, течій. Має цілісне уявлення про пізнавальну та конструктивну роль знань про рухи Землі, уміє вести спостереження за навколишнім середовищем; достатньо володіє картографічним матеріалом

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення про сучасний етап розвитку географічної оболонки. Застосовує здобуті знання про силу Коріоліса для пояснення причин формування пасатів, циклонів та антициклонів, течій. Уміє наводити приклади проявів основних закономірностей географічної оболонки, нає межі поясів освітленості,  види часу

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом про сучасний етап розвитку географічної оболонки, може застосовувати знання про силу Коріоліса для пояснення причин формування пасатів, циклонів та антициклонів, течій; має чіткі уявлення про компоненти природи та просторову організацію господарства; пояснює зміст поняття «антропосфера майже безпомилково працює з картографічним матеріалом

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку пізнавальну та конструктивну роль знань про рухи Землі, передбачених навчальною програмою; пояснює зміст поняття «антропосфера, дає розгорнуту відповідь, вільно застосовує знання про силу Коріоліса для пояснення причин формування пасатів, циклонів та антициклонів, течій; добре володіє картографічним матеріалом

11

Учень (учениця) має глибокі знання про об'єкт вивчення, застосовує знання про силу Коріоліса для пояснення причин формування пасатів, циклонів та антициклонів, течій; розв’язує задачі на визначення місцевого і поясного часу, перехід від місцевого часу до поясного, аргументує свої твердження й висновки про значення географічних знань для збереження навколишнього середовища, уміє працювати з рекомендованими вчителем джерелами географічної інформації; на високому рівні аналізує сучасний етап розвитку географічної оболонки

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, висловлює та аргументує власне ставлення про сучасний етап розвитку географічної оболонки; розв’язує задачі на визначення місцевого і поясного часу, перехід від місцевого часу до поясного; робить відповідні висновки й узагальнення про значення географічних знань для збереження навколишнього середовища; здатний розв'язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 11 класу

з географії тема

 «Геологічне середовище людства»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє окремі складові літосфери,

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює окремі факти на елементарному рівні, розрізняє складові літосфери,

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики географічних об'єктів; може самостійно розрізнити окремі географічні поняття«геологічне середовище  людства»

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює закономірності поширення форм рельєфу, мінеральних ресурсів, дає нечітке визначення основних понять і термінів за допомогою вчителя. Називає складові літосфери,  структурні елементи літосферних плит

5

Учень (учениця) відтворює закономірності поширення форм рельєфу, мінеральних ресурсів, описує складові літосфери,  структурні елементи літосферних плит. Намагається робити висновки без підтвердження їх прикладами; частково володіє обов'язковою географічною номенклатурою

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює закономірності поширення форм рельєфу, мінеральних ресурсів у відповідності з його викладом у підручнику. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання й застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про процеси в надрах і на поверхні Землі, їхні наслідки; уміє визначає  тектонічні структури за формами рельєфу і основними видами корисних копалин (на основі тематичних і комплексних карт); порівнює тектонічну будову, рельєф, корисні копалини материків, їх частин; достатньо використовує тектонічну карту для визначення ступеня загрози сейсмічних явищ на материках і території України

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення про процеси в надрах і на поверхні Землі, їхні наслідки. Уміє визначає  тектонічні структури за формами рельєфу і основними видами корисних копалин (на основі тематичних і комплексних карт); порівнює тектонічну будову, рельєф, корисні копалини материків, їх частин

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про розташування основних форм рельєфу на материках, в океанах, на території України; пояснює поняття «геологічне середовище  людства», механізми руху літосферних плит, виникнення землетрусів, вулканів, зсувів, формування рельєфу; майже безпомилково використовує тектонічну карту для визначення ступеня загрози сейсмічних явищ на материках і території України

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку наслідки загострення ресурсної проблеми на планеті, передбачених навчальною програмою; пояснює поняття «геологічне середовище  людства», механізми руху літосферних плит, виникнення землетрусів, вулканів, зсувів, формування рельєфу; встановлює за тематичними картами зв'язок між тектонічними структурами, рельєфом, корисними копалинами  і густотою населення, розташуванням видобувних і матеріало-, паливомістких виробництв; дає розгорнуту відповідь про розташування основних форм рельєфу на материках, в океанах, на території України; добре використовує тектонічну карту для визначення ступеня загрози сейсмічних явищ на материках і території України

11

Учень (учениця) має глибокі знання про об'єкт вивчення, застосовує наукову термінологію, аргументує розташування основних форм рельєфу на материках, в океанах, на території України; розв’язує задачі на визначення показника забезпеченості країни окремими видами мінеральних ресурсів, на високому рівні використовує тектонічну карту для визначення ступеня загрози сейсмічних явищ на материках і території України; моделює комплекс заходів для протидії появі й розвитку зсуву, осипища

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, висловлює та аргументує власне ставлення розташування основних форм рельєфу на материках, в океанах, на території України; розв’язує задачі на визначення показника забезпеченості країни окремими видами мінеральних ресурсів; робить відповідні висновки й узагальнення про про вплив геологічних процесів і рельєфу на розміщення населення, господарську діяльність; здатний виначити  рівень безпеки проживання в районах з різною інтенсивністю вулканічних, сейсмічних, гравітаційних явищ; вільно володіє використовує тектонічну карту для визначення ступеня загрози сейсмічних явищ на материках і території України;

моделює комплекс заходів для протидії появі й розвитку зсуву, осипища

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 11 класу

з географії тема

 «Атмосфера та системи Землі»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє погоду під час проходження циклону, антициклону, холодного і теплого атмосферних фронтів

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює окремі складники атмосфери, кліматотвірні чинники й типи клімату на елементарному рівні, розрізняє погоду під час проходження циклону, антициклону, холодного і теплого атмосферних фронтів

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики синоптичні та кліматичні карти, графіки зміни (добової, місячної, річної) температури повітря, діаграми хмарності та розподілу опадів, рози вітрів; за допомогою вчителя знаходить визначає типи клімату за кліматограмами, може самостійно розрізнити окремі географічні поняття

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює сукупність чинників, що формують клімат певної місцевості; дає нечітке визначення основних понять і термінів за допомогою вчителя. Називає складники атмосфери, кліматотвірні чинники й типи клімату; під час відповіді намагається користуватись географічною картою

5

Учень (учениця) відтворює сукупність чинників, що формують клімат певної місцевості. Намагається робити висновки про клімат окремих регіонів на материках і території України; частково визначає типи клімату за кліматограмами

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює типи клімату, порівнює клімат окремих регіонів на материках і території України. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання й застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про клімат окремих регіонів на материках і території України;   уміє читає синоптичні та кліматичні карти, графіки зміни (добової, місячної, річної) температури повітря, діаграми хмарності та розподілу опадів, рози вітрів; визначає типи клімату за кліматограмами; достатньо володіє картографічним матеріалом

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення про механізм утворення глобальних і місцевих систем потоків у тропосфері. Застосовує здобуті знання на практиці, використовуючи прийоми аналізу статистичних даних про господарство і населення, показує їх зміну в часі. Уміє наводити приклади взаємодії атмосфери з літосферою, гідросферою, біосферою; знає обов'язкову географічну номенклатуру

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про вплив агрокліматичних ресурсів на спеціалізацію рослинництва; пояснює механізм утворення глобальних і місцевих систем потоків у тропосфері; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку ресурсні властивості атмосфери,

рівень безпеки проживання в районах поширення атмосферних стихійних явищ; передбачених навчальною програмою; пояснює механізм утворення глобальних і місцевих систем потоків у тропосфері; дає розгорнуту відповідь про вплив агрокліматичних ресурсів на спеціалізацію рослинництва, відбирає необхідні знання; вільно застосовує більшість географічних понять і може їх класифікувати; добре володіє картографічним матеріалом

11

Учень (учениця) має глибокі знання про об'єкт вивчення, застосовує наукову термінологію, аргументує вплив агрокліматичних ресурсів на спеціалізацію рослинництва, на високому рівні аналізує ресурсні властивості атмосфери,

рівень безпеки проживання в районах поширення атмосферних стихійних явищ; загрози кліматичних змін і забруднення атмосфери

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об'єкт вивчення; самостійно аналізує загрози кліматичних змін і забруднення атмосфери; робить відповідні висновки й узагальнення про вплив агрокліматичних ресурсів на спеціалізацію рослинництва. порівнює клімат окремих регіонів на материках і території України;  здатний пропонує способи розв’язування проблеми глобального потепління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 11 класу

з географії тема

 «Гідросфера та системи Землі»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє на контурних  картах різного масштабу частини Світового океану, найбільші річки, озера;

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює окремі складові Світового океану, найбільші гідрографічні об’єкти материків, України на елементарному рівні, розрізняє на контурних  картах різного масштабу частини Світового океану, найбільші річки, озера;

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики географічних об'єктів; може самостійно розрізнити складові Світового океану, найбільші гідрографічні об’єкти материків, України

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює складові Світового океану, найбільші гідрографічні об’єкти материків, України;

складові Світового океану, найбільші гідрографічні об’єкти материків, України; під час відповіді намагається користуватись географічною картою

5

Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу без розкриття причинно-наслідкових зв'язків, описує залежність між тектонічною, геологічною будовою, рельєфом, кліматом  і водами суходолу. Намагається робити висновки без підтвердження їх прикладами; частково використовує фізичні й топографічні карти для характеристики гідрографічних об’єктів

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, класифікує річки, озера, болота, льодовики за різними критеріями; складає характеристику вод певного регіону (країни) та України. На середньому рівні використовує фізичні й топографічні карти для характеристики гідрографічних об’єктів

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання й застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про рівень безпеки проживання на узбережжях океанів, в районах поширення катастрофічних паводків, повеней, карсту, уміє складає характеристику вод певного регіону (країни) та України; порівнює водозабезпеченість окремих регіонів світу, України; достатньо володіє картографічним матеріалом

8

Учень (учениця) порівнює водозабезпеченість окремих регіонів світу, України; визначає рівень безпеки проживання на узбережжях океанів, в районах поширення катастрофічних паводків, повеней, карсту. Уміє наводити приклади взаємодії людини і природи; знає формулу обрахунку показника забезпеченості  водними ресурсами.

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, має чіткі уявлення про ресурси Світового океану та прісних вод на суходолі, вплив запасів водних ресурсів на розташування водомістких виробництв; пояснює причинно-наслідкові зв'язки у природі й господарстві; застосовує гідрографічні поняття для опису (характеристики) водних об’єктів; розв’язує задачі на визначення показника водозабезпеченості території, майже безпомилково використовує фізичні й топографічні карти для характеристики гідрографічних об’єктів

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку ресурси Світового океану та прісних вод на суходолі, вплив запасів водних ресурсів на розташування водомістких виробництв; дає розгорнуту відповідь про взаємозв’язок між літосферою, атмосферою, гідросферою на прикладі окремих ландшафтів своєї місцевості, відбирає необхідні знання; вільно застосовує гідрографічні поняття для опису (характеристики) водних об’єктів; розв’язує задачі на визначення показника водозабезпеченості території, добре використовує фізичні й топографічні карти для характеристики гідрографічних об’єктів

11

Учень (учениця) має глибокі знання про загрози забруднення вод  Світового океану і суходолу, вплив якості води на здоров’я людей; застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження й висновки, на високому рівні аналізує систему течій у Світовому океані, густоту і конфігурацію річкової мережі території, режим річок; установлює взаємозв’язок між літосферою, атмосферою, гідросферою на прикладі окремих ландшафтів своєї місцевості

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, самостійно аналізує систему течій у Світовому океані, густоту і конфігурацію річкової мережі території, режим річок;, установлює взаємозв’язок між літосферою, атмосферою, гідросферою на прикладі окремих ландшафтів своєї місцевості; робить відповідні висновки й узагальнення про загрози забруднення вод  Світового океану і суходолу, вплив якості води на здоров’я людей; пропонує способи розв’язання проблеми забруднення річок і водойм своєї місцевості; вільно використовує фізичні й топографічні карти для характеристики гідрографічних об’єктів;

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 11 класу

з географії тема

 «Біосфера та системи Землі»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє окремі типи ґрунтів за основними характеристиками; 

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює окремі складові біосфери, типи ґрунтів, ґрунтотвірні чинники на елементарному рівні, розрізняє один або кілька типи ґрунтів за основними характеристиками; 

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики взаємодії біосфери з літосферою, атмосферою, гідросферою; може самостійно розрізнити окремі географічні поняття

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює типи ґрунтів, природні зони; дає нечітке визначення основних понять і термінів за допомогою вчителя. Називає складові біосфери, типи ґрунтів, ґрунтотвірні чинники; під час відповіді намагається користуватись географічною картою

5

Учень (учениця) відтворює типи ґрунтів, природні зони; описує вплив ґрунтів на  спеціалізацію рослинництва. Намагається робити висновки без підтвердження їх прикладами; частково володіє обов'язковою географічною номенклатурою

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, визначає природні зони за основними типами ґрунтів,  типовими рослинами і тваринами. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання й застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій, уміє читає карти природних зон, ґрунтів; визначає природні зони за основними типами ґрунтів,  типовими рослинами і тваринами;  рівень безпеки проживання в районах поширення отруйних рослин, окремих видів хижих та отруйних тварин

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення про типи ґрунтів, природні зони; визначає природні зони за основними типами ґрунтів,  типовими рослинами і тваринами;  рівень безпеки проживання в районах поширення отруйних рослин, окремих видів хижих та отруйних тварин. Уміє наводити приклади взаємодії біосфери з літосферою, атмосферою, гідросферою; знає обов'язкову географічну номенклатуру

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, встановлює сукупність чинників, що формують ґрунти, рослинність і тваринний світ певної місцевості; має чіткі уявлення про ресурсні властивості біосфери; пояснює причинно-наслідкові зв'язки у природі й господарстві; майже безпомилково читає карти природних зон, ґрунтів

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку ресурсні властивості біосфери, передбачених навчальною програмою; пояснює загрози зменшення біорізно-маніття,  виснаження, забруднення ґрунтів, дає розгорнуту відповідь про сукупність чинників, що формують ґрунти, рослинність і тваринний світ певної місцевості; відбирає необхідні знання; вільно застосовує більшість географічних понять і може їх класифікувати; добре читає карти природних зон, ґрунтів

11

Учень (учениця) має глибокі знання про об'єкт вивчення, застосовує наукову термінологію, аргументує вплив ґрунтів на  спеціалізацію рослинництва; на високому рівні аналізує сукупність чинників, що формують ґрунти, рослинність і тваринний світ певної місцевості; загрози зменшення біорізно-маніття,  виснаження, забруднення ґрунтів.

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, аргументує вплив ґрунтів на  спеціалізацію рослинництва; самостійно аналізує сукупність чинників, що формують ґрунти, рослинність і тваринний світ певної місцевості; робить відповідні висновки й узагальнення про загрози зменшення біорізно-маніття,  виснаження, забруднення ґрунтів; пропонує способи збереження родючості ґрунтів, видового складу рослинності і тваринного світу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 11 класу

з географії тема

 «Демографічні процеси у світосистемі»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє за статево-віковими пірамідами країни різних типів відтворення населення

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює окремі факти на елементарному рівні, розрізняє за статево-віковими пірамідами країни різних типів відтворення населення;

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики країн з різними типами відтворення населення; може самостійно розрізнити окремі географічні поняття демографічний перехід», «демографічне старіння»;

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює текст підручника, дає нечітке визначення основних понять демографічний перехід», «демографічне старіння» за допомогою вчителя. Називає відповідно до теми конкретного уроку компоненти географічної оболонки та складові господарства; під час відповіді намагається користуватись географічною картою

5

Учень (учениця) відтворює характеристики країн з різними типами відтворення населення. Намагається робити висновки країн з різними типами відтворення населення, частково володіє обов'язковою географічною номенклатурою

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює особливості перебігу демографічних процесів у країнах з різним рівнем економічного розвитку. На середньому рівні читає карти населення, обчислює демографічні показники

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання й застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про особливості перебігу демографічних процесів у країнах з різним рівнем економічного розвитку; усвідомлює взаємозв’язок демографічних процесів та рівня соціально-економічного розвитку країни;  достатньо читає карти населення; обчислює демографічні показники

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення про причини демографічних явищ, просторові відмінності показників природного й механічного руху, вплив конфесійної, етнічної, соціальної структури населення на процеси відтворення і міграції. установлює просторові відмінності демографічних процесів за картами;    усвідомлює взаємозв’язок демографічних процесів та рівня соціально-економічного розвитку країни; усвідомлює взаємозв’язок демографічних процесів та рівня соціально-економічного розвитку країни. Уміє наводити приклади взаємодії людини і природи; знає фази демографічного переходу

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може застосовувати його для виконання практичних робіт; установлює просторові відмінності демографічних процесів за картами;    пояснює причини демографічних явищ, просторові відмінності показників природного й механічного руху, вплив конфесійної, етнічної, соціальної структури населення на процеси відтворення і міграції; прогнозує зміни чисельності населення, статевої та вікової структури на основі аналізу статево-вікових пірамід.

 майже безпомилково читає карти населення; обчислює демографічні показники

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку пръо важливість демографічних прогнозів   , передбачених навчальною програмою; причини демографічних явищ, просторові відмінності показників природного й механічного руху, вплив конфесійної, етнічної, соціальної структури населення на процеси відтворення і міграції, дає розгорнуту відповідь про особливості перебігу демографічних процесів у країнах з різним рівнем економічного розвитку; прогнозує зміни чисельності населення, статевої та вікової структури на основі аналізу статево-вікових пірамід, відбирає необхідні знання; вільно застосовує більшість географічних понять і може їх класифікувати; добре читає карти населення; обчислює демографічні показники

11

Учень (учениця) має глибокі знання про особливості перебігу демографічних процесів у країнах з різним рівнем економічного розвитку; прогнозує зміни чисельності населення, статевої та вікової структури на основі аналізу статево-вікових пірамід, аргументує свої твердження й висновки щодо ефективності  економічних, адміністративно-правових та виховних заходів демографічної політики; про важливість демографічних прогнозів, на високому рівні читає карти населення; обчислює демографічні показники

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об'єкт вивчення; самостійно аналізує текстові, картографічні і статистичні матеріали з метою порівняння  процесів відтворення населення; робить відповідні висновки й узагальнення щодо ефективності  економічних, адміністративно-правових та виховних заходів демографічної політики; про важливість демографічних прогнозів ; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує,  читає карти населення; обчислює демографічні показники

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 11 класу

з географії тема

 «Глобальна економіка»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє окремі національні та інтернаціональні форми виробництва

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює окремі факти на елементарному рівні, розрізняє один або кілька національні та інтернаціональні форми виробництва;

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики міжнародної науково-технологічної сфери,  системи виробництва, міжнародної валютно-фінансова системи, сучасних транспортно-логістичних систем, форми світового ринку, може самостійно розрізнити окремі географічні поняття глобальна економіка»,   «глобальні ланцюги доданої вартості»;

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює особливості глобальних ланцюгів доданої вартості в металургії, автомобілебудуванні, електронних виробництвах, фармацевтиці, легкій промисловості, дає нечітке визначення основних понять глобальна економіка»,   «глобальні ланцюги доданої вартості»;за допомогою вчителя. Називає міжнародної науково-технологічної сфери,  системи виробництва, міжнародної валютно-фінансова системи, сучасних транспортно-логістичних систем, форми світового ринку;

під час відповіді намагається користуватись географічною картою

5

Учень (учениця) відтворює особливості глобальних ланцюгів доданої вартості в металургії, автомобілебудуванні, електронних виробництвах, фармацевтиці, легкій промисловості, описує географічні об'єкти чи явища за типовим планом. Намагається робити висновки без підтвердження їх прикладами; частково володіє обов'язковою географічною номенклатурою

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює особливості глобальних ланцюгів доданої вартості в металургії, автомобілебудуванні, електронних виробництвах, фармацевтиці, легкій промисловості. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання й застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про природні та суспільні явища, порівнює економічні вигоди форм участі крани у міжнародній кооперації, ланцюгах доданої вартості; уміє знаходити інформацію про сучасний стан окремих виробництв і ринків;

8

Учень (учениця) порівнює економічні вигоди форм участі крани у міжнародній кооперації, ланцюгах доданої вартості; установлює домінуючі чинники розвитку і розміщення виробництв у країнах і регіонах. Уміє знаходити інформацію про сучасний стан окремих виробництв і ринків; наводити приклади міжнародної спеціалі-зації та кооперування виробництва;  знає обов'язкову географічну номенклатуру

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про роль транснаціональних корпорацій та вільних економічних зон у функціонуванні глобальної економіки; установлює домінуючі чинники розвитку і розміщення виробництв у країнах і регіонах; пояснює процеси формування інформаційного суспільства; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку перспективи включення   національних виробників у глобальні ланцюги доданої вартості; передбачених навчальною програмою; пояснює зміни світових ринків у період глобалізації, дає розгорнуту відповідь роль транснаціональних корпорацій та вільних економічних зон у функціонуванні глобальної економіки, відбирає необхідні знання; вільно застосовує більшість географічних понять і може їх класифікувати; добре володіє картографічним матеріалом

11

Учень (учениця) має глибокі знання про текстові, картографічні й статистичні матеріали з метою визначення особливостей і закономірностей просторової організації складників світової економіки та місця в ній національних економік і транснаціональних компаній; розробляє просторові моделі  світового господарства, змін світових ринків у період глобалізації, на високому рівні аналізує та використовує картографічну інформацію

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об'єкт вивчення; самостійно аналізує текстові, картографічні й статистичні матеріали з метою визначення особливостей і закономірностей просторової організації складників світової економіки та місця в ній національних економік і транснаціональних компаній; розробляє просторові моделі  світового господарства, робить відповідні висновки й узагальнення щодо процесу формування інформаційного суспільства; змін світових ринків у період глобалізації; здатний розв'язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 11 класу

з географії тема

 «Політична географія та геополітика»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє окремі зовнішню і внутрішню політику, різновиди «сили», територіально-політичні системи національного і наддержавного рівнів

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює окремі факти застосування різновидів «сили» (економічної, мілітарної, «м’якої» або «смарт-сили») в геополітичних протистояннях, розрізняє один або кілька запропонованих географічних об'єктів і з допомогою вчителя намагається знайти їх на карті

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики зовнішньої і внутрішньої політики, може самостійно розрізнити окремі географічні поняття«територіально-політична система»

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює зовнішню і внутрішню політику, різновиди «сили», територіально-політичні системи національного і наддержавного рівнів, дає нечітке визначення основних понять і «територіально-політична система» за допомогою вчителя. Називає застосування різновидів «сили» (економічної, мілітарної, «м’якої» або «смарт-сили») в геополітичних протистояннях; під час відповіді намагається користуватись географічною картою

5

Учень (учениця) відтворює зовнішню і внутрішню політику, різновиди «сили», територіально-політичні системи національного і наддержавного рівнів. Намагається робити висновки без підтвердження їх прикладами; частково володіє обов'язковою географічною номенклатурою

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює взаємозв’язок і політичні взаємодії територій і географічних місць в геопросторі. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання й застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про зовнішню і внутрішню політику, різновиди «сили», територіально-політичні системи національного і наддержавного рівнів, уміє вести спостереження за навколишнім середовищем; достатньо володіє картографічним матеріалом

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення про зовнішню і внутрішню політику, різновиди «сили», територіально-політичні системи національного і наддержавного рівнів. Уміє наводити приклади застосування різновидів «сили» (економічної, мілітарної, «м’якої» або «смарт-сили») в геополітичних протистояннях; знає обов'язкову географічну номенклатуру

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом; має чіткі уявлення про територіально-політичні системи національного і наддержавного рівнів; пояснює зовнішню і внутрішню політику, різновиди «сили», територіально-політичні системи національного і наддержавного рівнів.  

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку територіально-політичні системи національного і наддержавного рівнів, дає розгорнуту відповідь зовнішню і внутрішню політику, різновиди «сили», територіально-політичні системи національного і наддержавного рівнів, відбирає необхідні знання; вільно застосовує більшість географічних понять і може їх класифікувати; добре володіє картографічним матеріалом

11

Учень (учениця) має глибокі знання про взаємозв’язок і політичні взаємодії територій і географічних місць в геопросторі, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження й висновки зовнішню і внутрішню політику, різновиди «сили», територіально-політичні системи національного і наддержавного рівнів, на високому рівні аналізує та використовує картографічну інформацію

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, висловлює та аргументує територіально-політичні системи національного і наддержавного рівнів; самостійно аналізує взаємозв’язок і політичні взаємодії територій і географічних місць в геопросторі, робить відповідні висновки й узагальнення; про зовнішню і внутрішню політику, здатний розв'язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 11 класу

з географії тема

 «Українська держава. Населення України»

 

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє кількість населення України та особливості її динаміки, якість життя у  великих і малих, монофункціональних і багатофункціональних містах;   та з допомогою вчителя знаходить  на карті країни-сусіди України

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя політико-географічне положення України на глобальному, регіональному, локальному рівнях; природний і механічний рух населення, статево-вікову структуру; розрізняє один або кілька якість життя у  великих і малих, монофункціональних і багатофункціональних містах

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики про кількість населення України та особливості її динаміки; природний і механічний рух населення, статево-вікову структуру;за допомогою вчителя знаходить  на карті країни-сусіди України, може самостійно розрізнити окремі географічні поняття

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює політико-географічне положення України на глобальному, регіональному, локальному рівнях; природний і механічний рух населення, статево-вікову структуру; дає нечітке визначення основних понять і термінів за допомогою вчителя. Називає основні просторові закономірності демографічних процесів і розселення населення в Україні

5

Учень (учениця) відтворює політико-географічне положення України на глобальному, регіональному, локальному рівнях; природний і механічний рух населення, статево-вікову структуру; описує кількість населення України та особливості її динаміки. Намагається робити висновки про особливості демографічної ситуації в країні, урбанізаційних процесів; частково володіє обов'язковою географічною номенклатурою

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює політико-географічне положення України на глобальному, регіональному, локальному рівнях; особливості демографічної ситуації в країні, урбанізаційних процесів. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання й застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про проблеми адміністративно-територіального устрою України, кількість населення України та особливості її динаміки, особливості демографічної ситуації в країні, урбанізаційних процесів, уміє знаходити й добирати  статистичні матеріали на сайті Державної служби статистики України

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення про кількість населення України та особливості її динаміки, вирізняє спільні кордони України з політичними та економічними партнерами, з країнами інших політичних та економічних блоків. Уміє наводити приклади взаємодії людини і природи; знає кількість населення України та особливості її динаміки

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про вплив політико-географічного положення на економічний розвиток України, її місце в Європі та світі; вирізняє спільні кордони України з політичними та економічними партнерами, з країнами інших політичних та економічних блоків; пояснює вплив політико-географічного положення на економічний розвиток України, її місце в Європі та світі; особливості демографічної ситуації в країні, урбанізаційних процесів майже безпомилково працює з картографічним матеріалом

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку певних процесів та явищ, передбачених навчальною програмою; пояснює проблеми адміністративно-територіального устрою України, особливості демографічної ситуації в країні, урбанізаційних процесів, дає розгорнуту відповідь щодо впливу політико-географічного положення на економічний розвиток України, її місце в Європі та світі, вирізняє спільні кордони України з політичними та економічними партнерами, з країнами інших політичних та економічних блоків; визначає проблеми адміністративно-територіального устрою України; вільно застосовує більшість географічних понять і може їх класифікувати; добре володіє картографічним матеріалом

11

Учень (учениця) має глибокі знання про основні просторові закономірності демографічних процесів і розселення населення в Україні; застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження й висновки щодо впливу політико-географічного положення на економічний розвиток України, її місце в Європі та світі, визначає проблеми адміністративно-територіального устрою України, прогнозує вплив системи розселення на розміщення виробництва та соціальної інфраструктуриї, уміє знаходити й добирати  статистичні матеріали на сайті Державної служби статистики України; на високому рівні аналізує та використовує картографічну інформацію

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об'єкт вивчення; визначає проблеми адміністративно-територіального устрою України. прогнозує вплив системи розселення на розміщення виробництва та соціальної інфраструктури, усвідомлює значимість якості трудових ресурсів для економічного зростання країни, самостійно аналізує статистичні й картографічні матеріали про населення; робить відповідні висновки й узагальнення щодо впливу політико-географічного положення на економічний розвиток України, її місце в Європі та світі; здатний розв'язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 11 класу

з географії тема

 «Економіка України в міжнародному поділі праці»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє чинники, що зумовили розвиток в Україні окремих виробництв товарів і послуг

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює окремі чинники, що зумовили розвиток в Україні окремих виробництв товарів і послуг на елементарному рівні, розрізняє один або кілька показники суспільно-економічного розвитку держави

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики чинники, що зумовили розвиток в Україні окремих виробництв товарів і послуг, може самостійно розрізнити окремі географічні поняття додана вартість», «собівартість», «ефективність», «прибутковість», «конкурентні переваги», «міжнародна кооперація», «попит», «пропозиція», «ринкова ціна»

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює чинники, що зумовили розвиток в Україні окремих виробництв товарів і послуг; дає нечітке визначення основних понять додана вартість», «собівартість», «ефективність», «прибутковість», «конкурентні переваги», «міжнародна кооперація», «попит», «пропозиція», «ринкова ціна» за допомогою вчителя. Називає показники суспільно-економічного розвитку держави, під час відповіді намагається користуватись географічною картою

5

Учень (учениця) відтворює чинники, що зумовили розвиток в Україні окремих виробництв товарів і послуг; описує особливості секторальної та територіальної структури економіки. Намагається робити висновки без підтвердження їх прикладами; частково володіє обов'язковою географічною номенклатурою

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює особливості секторальної та територіальної структури економіки, суть глобальної стратегії сталого (збалансованого) розвитку, основні положення стратегії збалансованого розвитку України; визначає сучасні риси національного господарства, місце України на світових товарних ринках, чинники міжнародної спеціалізації країни

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання й застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про особливості секторальної та територіальної структури економіки, суть глобальної стратегії сталого (збалансованого) розвитку, основні положення стратегії збалансованого розвитку України; визначає сучасні риси національного господарства, місце України на світових товарних ринках, чинники міжнародної спеціалізації країни; уміє вміє застосовувати тематичні карти та статистичну інформацію для ілюстрації описів, характеристик, висновків; достатньо володіє картографічним матеріалом

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення, поняття й категорії географічної науки про Землю та господарську діяльність людини. Визначає сучасні риси національного господарства, місце України на світових товарних ринках, чинники міжнародної спеціалізації країни. Уміє вміє застосовувати тематичні карти та статистичну інформацію для ілюстрації описів, характеристик, наводити приклади взаємодії людини і природи; знає особливості секторальної та територіальної структури економіки, суть глобальної стратегії сталого (збалансованого) розвитку, основні положення стратегії збалансованого розвитку України;

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про територіальну структуру господарства країни за екологічними, соціальними, економічними критеріями;прояви глобальних викликів в Україні; пояснює актуальність стратегії збалансованого розвитку для світу й України; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом, розробляє схеми ланцюгів доданої  вартості

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку територіальну структуру господарства країни за екологічними, соціальними, економічними критеріями; прояви глобальних викликів в Україні;  пояснює актуальність стратегії збалансованого розвитку для світу й України, дає розгорнуту відповідь, відбирає необхідні знання; добре володіє картографічним матеріалом , розробляє схеми ланцюгів доданої  вартості.

11

Учень (учениця) має глибокі знання про об'єкт вивчення, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження й висновки про оптимізацію структури економіки України та її міжнародної спеціалізації; щодо конкурентних переваг і перспектив розвитку окремих виробництв в Україні; на високому рівні аналізує та використовує картографічну інформацію

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об'єкт вивчення; самостійно аналізує секторальну структуру та регіональні відмінності господарства; робить відповідні висновки й узагальнення про оптимізацію структури економіки України та її міжнародної спеціалізації; щодо конкурентних переваг і перспектив розвитку окремих виробництв в Україні; критично ставиться до дій, проектів, що нехтують глобальними викликами

 

; здатний розв'язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора