A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад "Чуднівський ліцей" Чуднівської міської ради Житомирської області

7 клас

Критерії оцінювання  навчальних досягнень учнів 7 класу з хімії

тема «Вступ»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1

Учень (учениця) розпізнає деякий лабораторний посуд і називає його

2

Учень (учениця) описує основне обладнання кабінету хімії

3

Учень (учениця) має фрагментарні уявлення про правила поведінки учнів у хімічному кабінеті та правила безпеки  під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії, під керівництвом вчителя може відтворити окремі його частини

Середній

4

Учень (учениця) відтворює правила поведінки учнів у хімічному кабінеті

5

Учень (учениця) відтворює  призначення лабораторного посуду та обладнання кабінету хімії, дає визначення основних понять

6

Учень (учениця) послідовно відтворює найпростіші лабораторні операції з використанням обладнання кабінету хімії за вказівкою вчителя

Достатній

7

Учень (учениця) відтворює найпростіші лабораторні операції з використанням обладнання кабінету хімії,  з допомогою вчителя порівнює призначення лабораторного посуду та обладнання кабінету хіміїї

8

Учень (учениця) логічно відтворює правила поведінки учнів у хімічному кабінеті та правила безпеки  під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії; застосовує знання під час найпростіших лабораторних операції з використанням обладнання кабінету хімії за вказівкою вчителя

9

Учень (учениця) володіє знаннями про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку; доцільність марковання небезпечних речовин,  які  входять до складу харчових продуктів і побутових хімікатів;   наводить приклади безпечного використання речовин, з урахуванням їхнього марковання

Високий

10

Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом про  застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку; доцільність марковання небезпечних речовин,  які  входять до складу харчових продуктів і побутових хімікатів; застосовує знання на практиці, узагальнює й систематизує інформацію, робить аргументовані висновки щодо безпечного використання речовин, з урахуванням їхнього марковання

11

Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку; доцільність марковання небезпечних речовин,  які  входять до складу харчових продуктів і побутових хімікатів; використовує правила поведінки учнів у хімічному кабінеті та правила безпеки  під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії; робить узагальнювальні висновки щодо безпечного використання речовин, з урахуванням їхнього марковання;ъ

12

Учень (учениця) має системні знання з предмета щодо безпечного використання речовин, з урахуванням їхнього марковання; аргументовано використовує їх, у тому числі в проблемних ситуаціях; аналізує додаткову інформацію про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку; доцільність марковання небезпечних речовин,  які  входять до складу харчових продуктів і побутових хімікатів;

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 7 класу з хімії

тема «Початкові хімічні поняття»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1

Учень (учениця) розпізнає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою і називає їх

2

Учень (учениця) описує найпоширеніші хімічні елементи в природі

3

Учень (учениця) має фрагментарні уявлення про зміст хімічних формул, сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій і під керівництвом вчителя записує їхні символи; 

Середній

4

Учень (учениця) відтворює зміст хімічних формул, сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій

5

Учень (учениця) відтворює зміст хімічних формул, сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій, дає визначення основних понять фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища

6

Учень (учениця) послідовно відтворює фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи, використовуючи періодичну систему; метали й неметали, атоми, молекули;

Достатній

7

Учень (учениця) відтворює хімічні й фізичні явища, наводить  приклади простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті; з допомогою вчителя порівнює фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи, використовуючи періодичну систему; метали й неметали, атоми, молекули

8

Учень (учениця) логічно відтворює  якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами; явища, які супроводжують хімічні реакції; застосовує знання про Періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси елементів; класифікує хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою

9

Учень (учениця) володіє знаннями відносну молекулярну масу речовини за її формулою; масову частку елемента в складній речовині та масу елемента в складній речовині за його масовою часткою, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання, наводить формули бінарних сполук за валентністю елементів, план розділення сумішей; валентність елементів за формулами бінарних сполук

Високий

10

Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою; масову частку елемента в складній речовині та масу елемента в складній речовині за його масовою часткою, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання; узагальнює й систематизує інформацію про необхідність збереження власного здоров’я і довкілля при використанні хімічних речовин

11

Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями і використовує їх у нестандартних ситуаціях, обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою; масову частку елемента в складній речовині та масу елемента в складній речовині за його масовою часткою, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання; самостійно знаходить, оцінює необхідність збереження власного здоров’я і довкілля при використанні хімічних речовин; використовує правила поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки  під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії

12

Учень (учениця) має системні знання з предмета, обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою; масову частку елемента в складній речовині та масу елемента в складній речовині за його масовою часткою, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;  самостійно оцінює явища, приймає рішення, висловлює судження про багатоманітність речовин та значення закону збереження маси речовини

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 7 класу з хімії

тема «Кисень»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1

Учень (учениця) розпізнає процеси горіння, повільного окиснення, дихання, реакції розкладу і сполучення і називає їх

2

Учень (учениця) описує поширеність Оксигену в природі;  його фізичні властивості

3

Учень (учениця) має фрагментарні уявлення про склад молекул кисню, оксидів, якісний та кількісний склад повітря і під керівництвом вчителя може відтворити суть реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення, колообігу Оксигену.

Середній

4

Учень (учениця) відтворює деякі  хімічні властивості кисню;

5

Учень (учениця) відтворює хімічні властивості кисню, дає визначення основних понять горіння, повільного окиснення, дихання, реакції розкладу і сполучення;

6

Учень (учениця) послідовно відтворює поширеність Оксигену в природі;  його фізичні властивості; хімічні властивості кисню;

Достатній

7

Учень (учениця) відтворює поширеність Оксигену в природі;  його фізичні властивості; хімічні властивості кисню; наводить  приклади оксидів, реакцій розкладу і сполучення; з допомогою вчителя порівнює умови процесів горіння та повільного окиснення;

8

Учень (учениця) логічно відтворює умови процесів горіння та повільного окиснення, значення кисню в життєдіяльності організмів; озону в атмосфері; вплив діяльності людини на стан повітря; застосовує знання для складання рівнянь реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом; порівнює умови процесів горіння та повільного окиснення

9

Учень (учениця) володіє знаннями про значення кисню в життєдіяльності організмів; озону в атмосфері; вплив діяльності людини на стан повітря; наводить приклади оксидів, реакцій розкладу і сполучення; аналізує умови процесів горіння та повільного окиснення;, робить   висновки про наслідки небезпечного поводження з вогнем,  відповідальність за збереження повітря від шкідливих викидів.

Високий

10

Учень (учениця) володіє процеси горіння, повільного окиснення, дихання, реакції розкладу і сполучення; поширеність Оксигену в природі;  його фізичні властивості і хімічні властивості кисню; узагальнює й систематизує інформацію про значення кисню в життєдіяльності організмів; озону в атмосфері; вплив діяльності людини на стан повітря; робить аргументовані висновки про наслідки небезпечного поводження з вогнем,  відповідальність за збереження повітря від шкідливих викидів.

11

Учень (учениця) володіє засвоєними знаннямипроцеси горіння, повільного окиснення, дихання, реакції розкладу і сполучення; поширеність Оксигену в природі;  його фізичні властивості і хімічні властивості кисню; використовує їх для складання рівняння реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом;  встановлює зв’язки між явищами; самостійно знаходить, оцінює і використовує значення кисню в життєдіяльності організмів; озону в атмосфері; вплив діяльності людини на стан повітря; робить узагальнювальні висновки про наслідки небезпечного поводження з вогнем,  відповідальність за збереження повітря від шкідливих викидів.

12

Учень (учениця) має системні знання з предмета, аргументовано використовує їх, для складання рівняння реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом; аналізує додаткову інформацію про значення кисню в життєдіяльності організмів; озону в атмосфері; вплив діяльності людини на стан повітря; самостійно оцінює явища, приймає рішення, висловлює судження, пов’язані з речовинами та їх перетвореннями

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 7 класу з хімії

тема «Вода»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1

Учень (учениця) розпізнає розчинник і розчинену речовину

2

Учень (учениця) описує поширеність води у природі, фізичні властивості води;

3

Учень (учениця) має фрагментарні уявлення про склад молекули води і під керівництвом вчителя складає рівняння реакцій води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом;

Середній

4

Учень (учениця) відтворює поширеність води у природі, фізичні властивості води, розчинник і розчинену речовину;

5

Учень (учениця) відтворює окремі частини навчального матеріалу, дає визначення основних понять розчинник і розчинену речовину;

6

Учень (учениця) послідовно відтворює значення розчинів у природі та житті людини;

Достатній

7

Учень (учениця) відтворює значення розчинів у природі та житті людини; наводить  приклади водних розчинів; формули кислот і основ, з допомогою вчителя порівнює розчинник і розчинену речовину; складає рівняння реакцій води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом;

8

Учень (учениця) логічно відтворює фактичний і теоретичний навчальний матеріал, обчислює масову частку і масу розчиненої речовини, масу і об’єм  води в розчині, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання, порівнює, класифікує хімічні об’єкти

9

Учень (учениця) володіє знаннями основоположних хімічних теорій і фактів, виготовляє розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини; розпізнає дослідним шляхом кислоти і луги; аналізує інформацію, робить   висновки про вплив діяльності людини на чистоту водойм та охорону  їх від забруднень;

Високий

10

Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і застосовує знання та навички в побуті для раціонального використання води та збереження довкілля; узагальнює й систематизує інформацію про роль води в життєдіяльності організмів; робить аргументовані висновки про вплив діяльності людини на чистоту водойм та охорону  їх від забруднень

11

Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями і використовує елементарні навички очищення води в домашніх умовах, встановлює зв’язки між явищами; самостійно знаходить, оцінює і використовує значення розчинів у природі та житті людини; робить узагальнювальні висновки про вплив діяльності людини на чистоту водойм та охорону  їх від забруднень;

12

Учень (учениця) має системні знання з предмета, аргументовано використовує елементарні навички очищення води в домашніх умовах; аналізує значення розчинів у природі та житті людини; самостійно оцінює роль води в життєдіяльності організмів; висловлює судження про вплив діяльності людини на чистоту водойм та охорону  їх від забруднень

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора