A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад "Чуднівський ліцей" Чуднівської міської ради Житомирської області

8 клас

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 8 класу з біології тема «ВСТУП»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє науки та методи які вивчають людину

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про науки та методи які вивчають людину

3

Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя називає ознаки біологічної та соціальної сутності людини в людських спільнотах, науки та методи які вивчають організм людини

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал, може повторити особливості біологічної природи людини та її соціальної сутності, науки, які вивчають людину, методи дослідження організму людини

5

Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення - біосоціальна природа людини, науки та методи які вивчають людину

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння науки, які вивчають людину; методів дослідження організму людини, місце людини в системі органічного світу; особливості біологічної природи людини та її соціальної сутності. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, знає місце людини в системі органічного світу; особливості біологічної природи людини та її соціальної сутності, вміє наводити ознаки біологічної та соціальної сутності людини в людських спільнотах, частково контролює власні навчальні дії

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати місце людини в системі органічного світу;  робити висновки щодо значення знань про людину для збереження її здоров’я, загалом контролює власну діяльність.

9

Учень (учениця) добре володіє матеріалом про організм людини як біологічну систему, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати місце людини в системі органічного світу, використовує  докази із самостійною і правильною аргументацією щодо значення знань про людину для збереження її здоров’я

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання щодо значення знань про людину для збереження її здоров’я, здатний (а) використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення про місце людини в системі органічного світу; особливості біологічної природи людини та її

11

Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм про організм людини як біологічну систему, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях щодо значення знань про людину для збереження її здоров’я, уміє знаходити інформацію про біосоціальну  природу людини та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми біологічної та соціальної сутності людини в людських спільнотах

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм щодо значення знань про людину для збереження її здоров’я, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати науки, що вивчають людину та методи дослідження організму людини, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення про організм людини як біологічну систему та місце людини в системі органічного світу;

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 8 класу

з біології тема «ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє органи та системи органів людини;

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про органи та системи органів людини; типи тканин організму людини

3

Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя називає тканини, органи та фізіологічні системи організму людини; частини рефлекторної дуги; правила  роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал, може повторити органи та системи органів людини; типи тканин організму людини (на малюнках, фотографіях, мікропрепаратах); правила  роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням

5

Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення тканина, орган, система органів, механізми регуляції (нервова, гуморальна, імунна), нейрон, рефлекс, рефлекторна дуга; правила  роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння тканин, органів та фізіологічних систем організму людини; частини рефлекторної дуги. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання про типи тканин організму людини (на малюнках, фотографіях, мікропрепаратах)

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, знає клітинну будову організму людини; тканини організму людини, вміє наводити приклади різновидів тканин; органів, фізіологічних систем сутності людини, частково контролює власні навчальні дії

8

Знання учня (учениці) є достатніми, намагається аналізувати відмінності між нервовою й гуморальної регуляцією фізіологічних функцій організму , встановлювати найсуттєвіші зв'язки між органами й системами органів в організмі людини й інших організмах; робити висновки про організм людини як цілісну та відкриту біологічну систему, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності

9

Учень (учениця) добре володіє матеріалом про організм людини як цілісну та відкриту біологічну систему, застосовує знання під час  роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням, уміє аналізувати й систематизувати відмінності між нервовою й гуморальної регуляцією фізіологічних функцій організму, використовує загальновідомі докази із самостійною аргументацією, що нервово-гуморальна регуляція — основа цілісності організму

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання про організм людини як цілісну та відкриту біологічну систему, здатний (а) використовувати їх у практичній діяльності під час роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням, робити висновки, що нервово-гуморальна регуляція — основа цілісності організму

11

Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм про організм людини як цілісну та відкриту біологічну систему, аргументовано використовує їх під час роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням, уміє знаходити інформацію, що нервово-гуморальна регуляція — основа цілісності організму та аналізувати її, дотримується правил  роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм їпро нервово-гуморальну регуляцію як  основу цілісності організму, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати органи й системи органів в організмі людини й інших організмах, самостійно користуватися джерелами інформації, установлювати взаємозв’язок між будовою тканин і виконуваними функціями

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 8 класу

з біології тема «ОПОРА ТА РУХ»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє частини опорно-рухової системи

2

Учень (учениця) відтворює частини опорно-рухової системи; відділи скелета, має нечіткі уявлення про види кісток;

3

Учень (учениця) відтворює частини опорно-рухової системи; відділи скелета, види кісток; з допомогою вчителя розпізнає види кісток

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює частини опорно-рухової системи; відділи скелета, види кісток; види кісток;
типи з’єднання кісток;  особливості скелета людини, зумовлені прямоходінням;  частково розпізнає (на малюнках, муляжах, фотографіях, власному організмі) види кісток, частини скелета,

5

Учень (учениця) відтворює частини опорно-рухової системи;відділи скелета;види кісток; типи з’єднання кісток; особливості скелета людини, зумовлені прямоходінням; основні групи скелетних м’язів, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять скелет, кістка, хрящ, з’єднання кісток, м’яз, постава, гіподинамія

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння функції опорно-рухової системи. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання про попередження травм і захворювань опорно-рухової системи

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює функції опорно-рухової системи;
тканини: кісткову, хрящову, посмуговану м’язову;
ріст та вікові зміни складу кісток , значення фізичних вправ для правильного формування скелету та м’язів, вміє наводити окремі власні приклади статичної та динамічної роботи

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал для попередження травм і захворювань опорно-рухової системи; робити висновки ріст та вікові зміни складу кісток. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності

9

Учень (учениця) добре володіє матеріалом про значення фізичних вправ для правильного формування скелету та м’язів;вплив способу життя на утворення і розвиток скелета, застосовує знання під час роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням, уміє аналізувати й систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази для попередження травм і захворювань опорно-рухової системи; надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи; роль рухової активності для збереження здоров’я;

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання ї, здатний (а) використовувати їх для попередження травм і захворювань опорно-рухової системи; надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи; вплив фізичних вправ на розвиток скелетних м’язів

11

Учень (учениця) має гнучкі знання про значення фізичних вправ для правильного формування скелету та м’язів;вплив способу життя на утворення і розвиток скелета, аргументовано порівнює скелет людини і ссавців; вплив фізичних вправ на розвиток скелетних м’язів

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання про роль рухової активності для збереження здоров’я; вплив фізичних вправ на розвиток скелетних м’язів, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати важливість надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 8 класу з біології тема

«ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє компоненти їжі

2

Учень (учениця) відтворює склад харчових продуктів ;  має нечіткі уявлення про  їжу як джерело енергії;

3

Учень (учениця) відтворює склад харчових продуктів; їжу як джерело енергії; з допомогою вчителя аналізує свій харчовий раціон

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює склад харчових продуктів; харчові й енергетичні потреби людини , може за зразком скласти харчовий раціон відповідно до енергетичних витрат організму

5

Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять обмін речовин, енергетичні потреби, вітаміни

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння значення для організму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, води та мінеральних речовин. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, знає основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі приклади вітамінів (водорозчинних і жиророзчинних)

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал під час складання харчового раціону відповідно до енергетичних витрат організму, намагається аналізувати функціональне значення для організму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, води та мінеральних речовин; щодо значення збалансованого харчування для нормального розвитку і збереження здоров’я. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності

9

Учень (учениця) добре володіє матеріалом про значення білків, жирів і вуглеводів рослинного і тваринного походження в раціоні підлітка, застосовує знання під час складання харчового раціону відповідно до енергетичних витрат організму

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання про значення білків, жирів і вуглеводів рослинного і тваринного походження в раціоні підлітка; здатний (а) робити висновки, узагальнення про значення метаболізму для нормального функціонування організму; про необхідність дотримання співвідношення ваги і зросту;

11

Учень (учениця) має гнучкі знання про функціональне значення для організму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, води та мінеральних речовин, аргументовано використовує їх під час складання харчового раціону відповідно до енергетичних витрат організму; робить висновок про необхідність дотримання співвідношення ваги і зросту;

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання значення збалансованого харчування для нормального розвитку і збереження здоров’я, про значення білків, жирів і вуглеводів рослинного і тваринного походження в раціоні підлітка;значення метаболізму для нормального функціонування організму; Усвідомлює значення внеску вчених у розвиток знань про вітаміни (М. І. Лунін, Х. Ейкман, К. Функ та ін.), у тому числі й українських (О. В. Палладін)

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 8 класу

з біології тема «ТРАВЛЕННЯ»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє органи травної системи

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину органів травної системи; травні залози;

3

Учень (учениця) відтворює органи травної системи; травні залози;хвороби органів травлення; з допомогою вчителя розпізнає органи травлення;ї

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює органи травної системи; травні залози;хвороби органів травлення;, може повторити органи травлення(на малюнках, фотографіях, муляжах)

5

Учень (учениця) характеризує функції органів травлення, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять травлення, травна система, травний тракт, травні залози, ферменти, всмоктування

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння функції органів травлення;

будову та функції зубів; процеси ковтання, травлення, всмоктування;  регуляцію травлення. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена.

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює функції органів травлення;

будову та функції зубів; процеси ковтання, травлення, всмоктування; регуляцію травлення; значення зубів у травленні ; знає роль травних ферментів, вміє наводити приклади ферментів

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал для профілактики захворювань зубів; профілактики захворювань органів травлення, харчових отруєнь. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання про  значення мікрофлори кишечнику;негативний вплив на травлення алкогольних напоїв та тютюнокуріння;причини виникнення захворювань травної системи, уміє аналізувати й систематизувати  значення профілактики захворювань травної системи

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання, здатний (а) використовувати щодо значення знань про функції та будову травної системи для збереження здоров’я; значення профілактики захворювань травної системи, робити висновки, узагальненняї

11

Учень (учениця) має гнучкі знання щодо значення знань про функції та будову травної системи для збереження здоров’я; значення профілактики захворювань травної системи, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання про роль травних ферментів; роль печінки та підшлункової залози в травленні;значення зубів у травленні; значення мікрофлори кишечнику;негативний вплив на травлення алкогольних напоїв та тютюнокуріння; причини виникнення захворювань травної системи; усвідомлено використовує  значення профілактики захворювань травної системи;

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання  навчальних досягнень учнів 8 класу

з біології тема « ДИХАННЯ»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє органи дихання

2

Учень (учениця) відтворює етапи дихання; органи дихання; хвороби органів дихання;

3

Учень (учениця) відтворює процеси вдиху та видиху; органи дихання; з допомогою вчителя розпізнає (на малюнках, фотографіях, муляжах)
органи дихання;

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює процеси вдиху та видиху; органи дихання; процес утворення голосу та звуків мови; з допомогою вчителя розпізнає (на малюнках, фотографіях, муляжах)
органи дихання;

5

Учень (учениця) відтворює процес утворення голосу та звуків мови; процеси газообміну в легенях і тканинах;процеси вдиху та видиху; життєву ємність легень; нейрогуморальну регуляцію дихальних рухів; здатний з помилками й неточностями дати визначення понять дихання, повітроносні шляхи, легені, газообмін, життєва ємність легень

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння значення дихання;
вплив навколишнього середовища на дихальну систему
. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює різницю складу повітря, що вдихається й видихається; газообмін у легенях і тканинах, вміє наводити приклади про вплив навколишнього середовища на дихальну систему

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал для профілактики захворювань органів дихання, намагається аналізувати будови та функцій органів дихання, робити висновки щодо значення знань про функції та будову дихальної системи для збереження здоров’я;

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання для профілактики захворювань органів дихання, уміє аналізувати й систематизувати інформацію щодо значення знань про функції та будову дихальної системи для збереження здоров’я; негативний вплив куріння на органи дихання

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання будови та функцій органів дихання; здатний (а) використовувати їх для профілактики захворювань органів дихання, робити висновки про негативний вплив куріння на органи дихання

11

Учень (учениця) має гнучкі знання будови та функцій органів дихання; аргументовано використовує їх для профілактики захворювань органів дихання, уміє знаходити інформацію щодо значення знань про функції та будову дихальної системи для збереження здоров’я; негативний вплив куріння на органи дихання

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання будови та функцій органів дихання, усвідомлено використовує їх їдля профілактики захворювань органів дихання. Уміє самостійно аналізувати значення знань про функції та будову дихальної системи для збереження здоров’я; негативний вплив куріння на органи дихання, вплив навколишнього середовища на дихальну систему

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 8 класу

з біології тема «ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє склад внутрішнього середовища

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину матеріалу про склад внутрішнього середовища; склад і функції крові, лімфи; має нечіткі уявлення про кровоносні судини

3

Учень (учениця) відтворює частину матеріалу про склад внутрішнього середовища;склад і функції крові, лімфи; кровоносні судини; фактори, які впливають на роботу серцево-судинної системи;  з допомогою вчителя розпізнає (на малюнках, фотографіях) клітини крові; органи кровообігу; елементи будови серця;

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює матеріал про склад внутрішнього середовища; склад і функції крові, лімфи;кровоносні судини; фактори, які впливають на роботу серцево-судинної системи; види імунітету;  органи, що беруть участь у забезпеченні імунітету; може розпізнати (на малюнках, фотографіях) клітини крові; органи кровообігу; елементи будови серця;

5

їУчень (учениця) відтворює склад внутрішнього середовища; склад і функції крові, лімфи;кровоносні судини; фактори, які впливають на роботу серцево-судинної системи; види імунітету;  органи, що беруть участь у забезпеченні імунітету; здатний з помилками й неточностями дати визначення понять внутрішнє середовище організму (кров, лімфа, тканинна рідина), еритроцити, лейкоцити, тромбоцити, зсідання крові, групи крові, кровообіг, артеріальний тиск, імунітет

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння  плазми крові; зсідання крові як захисну реакцію організму; групи крові системи АВО, резус-фактор. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при спостереженнні та описі мікроскопічної будови крові людини;

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал імунні реакції організму;особливості будови та властивості серцевого м’яза;будову та роботу серця;серцевий цикл;автоматію роботи серця;  будову кровоносних судин; велике й мале кола кровообігу; рух крові по судинах; артеріальний тиск крові; лімфообіг; знає види кровотеч, вміє наводити приклади профілактики серцево-судинних хвороб; надання першої допомоги при кровотечах;

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал для профілактики серцево-судинних хвороб; надання першої допомоги при кровотечах;  намагається аналізувати взаємозв’язок будови та функцій еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів, кровоносних судин, серця. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом про роль внутрішнього середовища в життєдіяльності організму людини; правила надання першої допомоги при кровотечах застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє вимірювати пульс; використовує загальновідомі докази про значення сталості внутрішнього середовища організму людини (гомеостаз)

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання щодо значення знань про функції та будову кровоносної системи для збереження здоров’я;, здатний (а) їробити висновки про про важливість імунізації населення; епідеміологічний стан захворювання на СНІД в Україні

11

Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх під час  надання першої допомоги при кровотечах, уміє знаходити інформацію та аналізувати внескок  вчених у розвиток знань про внутрішнє середовище організму та кровоносну систему (У. Гарвей, Е. Дженнер, П. Ерліх, К. Ландштейнер, Л. Пастер та ін.), в тому числі українських (І. І. Мечников, М. М. Амосов)

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує для профілактики серцево-судинних хвороб; надання першої допомоги при кровотечах. Уміє самостійно аналізувати будову артерій, вен і капілярів; вроджений (неспецифічний) і набутий (специфічний) імунітет

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 8 класу

з біології тема «ВИДІЛЕННЯ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє органи виділення;

2

Учень (учениця) відтворює органи виділення;  органи та функції сечовидільної системи;

3

Учень (учениця) відтворює будову та функції нирок; з допомогою вчителя розпізнає складові нефрону

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює будову та функції нирок;процес утворення сечі; регуляцію сечовиділення; роль нирок у здійсненні водно-сольового обміну; може розпізнати (на малюнках, фотографіях, муляжах) складові нефрону; органи сечовидільної системи,

5

Учень (учениця) відтворює роль нирок у здійсненні водно-сольового обміну; чинники, що впливають на функції нирок, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять виділення, нирки, нефрон, сечоутворення, шкіра, терморегуляція

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння між будовою і функціями шкіри. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання для профілактики захворювань сечовидільної системи;

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, знає біологічне значення виділення продуктів обміну речовин; запобігання теплового й сонячного удару;  вміє наводити  приклади причин теплового й сонячного удару

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал для профілактики захворювань сечовидільної системи; профілактики захворювань шкіри, намагається аналізувати біологічне значення виділення продуктів обміну речовин, робити висновки про важливість виведення кінцевих продуктів обміну речовин з організму людини

9

Учень (учениця) добре володіє матеріалом про органи виділення;  органи та функції сечовидільної системи; застосовує знання для профілактики захворювань сечовидільної системи;профілактики захворювань шкіри; запобігання теплового й сонячного удару; надання першої допомоги в разі теплового й сонячного удару

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання про значення дотримання правил догляду за власною шкірою для збереження здоров’я; здатний (а) використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки про важливість виведення кінцевих продуктів обміну речовин з організму людини; значення шкіри у пристосуванні організму до умов навколишнього середовища

11

Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує для надання першої допомоги в разі теплового й сонячного удару, уміє знаходити інформацію та аналізувати важливість виведення кінцевих продуктів обміну речовин з організму людини

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання для профілактики захворювань сечовидільної системи; профілактики захворювань шкіри, намагається аналізувати біологічне значення виділення продуктів обміну речовин, усвідомлено використовує їх для надання першої допомоги в разі теплового й сонячного удару.

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 8 класу

з біології тема «ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє будову головного мозку, спинного мозку;

2

Учень (учениця) відтворює компоненти центральної й периферичної нервової системи

3

Учень (учениця) відтворює функції спинного мозку, головного мозку та його відділів, соматичної нервової системи, вегетативної нервової системи(симпатичної та парасимпатичної); з допомогою вчителя виконує елементарні завдання

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює компоненти центральної й периферичної нервової системи; функції спинного мозку, головного мозку та його відділів, соматичної нервової системи, вегетативної нервової системи (симпатичної та парасимпатичної);, може повторити за зразком відділи головного мозку

5

Учень (учениця) відтворює компоненти центральної й периферичної нервової системи; функції спинного мозку, головного мозку та його відділів, соматичної нервової системи, вегетативної нервової системи (симпатичної та парасимпатичної), здатний з помилками й неточностями дати визначення понять нервова система, центральна нервова система, периферична нервова система, автономна (вегетативна) нервова система, соматична нервова система

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння будови головного мозку, спинного мозку;нервову регуляцію рухової активності людини;роль кори головного мозку в регуляції довільних рухів людини; роль вегетативної нервової системи в роботі внутрішніх органів людини. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює компоненти центральної й периферичної нервової системи; функції спинного мозку, головного мозку та його відділів, соматичної нервової системи, вегетативної нервової системи (симпатичної та парасимпатичної), будови головного мозку, спинного мозку;  вміє наводити приклади захворювань нервової системи

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал для профілактики нервових захворювань, намагається аналізувати взаємозв’язок між органами й фізіологічними системами;

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання для профілактики нервових захворювань; дотримання режиму праці й відпочинку, щодо значення нервової системи для забезпечення взаємозв’язку між органами й фізіологічними системами;

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання щодо значення нервової системи для забезпечення взаємозв’язку між органами й фізіологічними системами, здатний (а) їробити висновки про узгодження функцій організму зі змінами довкілля

11

Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує для дотримання режиму праці й відпочинку, уміє знаходити інформацію внеску вчених у розвиток знань про нервову систему (І. П. Павлов, І. М. Сечєнов), у тому числі й українських (В. О. Бец)

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання про будову головного мозку, спинного мозку;роль вегетативної нервової системи в роботі внутрішніх органів людини; , усвідомлено використовує їх для дотримання режиму праці й відпочинку. Висловлювати судження щодо значення нервової системи для забезпечення взаємозв’язку між органами й фізіологічними системами; внеску вчених у розвиток знань про нервову систему (І. П. Павлов, І. М. Сечєнов), у тому числі й українських (В. О. Бец)

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 8 класу

з біології тема «ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє основні сенсорні системи;  складові частини аналізатора

2

Учень (учениця) відтворює основні сенсорні системи; складові частини аналізатора, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення

3

Учень (учениця) відтворює складові частини аналізатора; з допомогою вчителя розпізнає елементи будови ока, вуха

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює особливості будови та функції зорової, слухової сенсорних систем;

5

Учень (учениця) відтворює особливості будови та функції зорової, слухової сенсорних систем; сенсорні системи рівноваги, нюху, смаку, руху, дотику, температури, болю, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять сенсорні системи, органи чуття, рецептори

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння про процеси сприйняття: світла, кольору, простору, звуку, запаху, смаку, рівноваги тіла. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена.

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює значення сенсорних систем для забезпечення процесів життєдіяльності організму та зв’язку організму із зовнішнім середовищем

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал для дотримання правил профілактики порушення зору, слуху та попередження захворювань органів зору й слуху, намагається аналізувати будову й функціїї ока, вуха. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання для дотримання правил профілактики порушення зору, слуху та попередження захворювань органів зору й слуху, уміє аналізувати й систематизувати інформацію про сліпу пляму на сітківці; акомодацію ока;зміни слухової чутливості; температурну адаптацію рецепторів шкіри; їїїїї

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання  про особливості будови та функції сенсорних систем; , здатний (а) використовувати їх для дотримання правил профілактики порушення зору, слуху та попередження захворювань органів зору й слуху

11

Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано пояснює процеси сприйняття: світла, кольору, простору, звуку, запаху, смаку, рівноваги тіла, уміє аналізувати значення сенсорних систем для забезпечення процесів життєдіяльності організму та зв’язку організму із зовнішнім середовищем

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання будови й функцій ока, вуха, усвідомлено використовує дотримання правил профілактики порушення зору, слуху та попередження захворювань органів зору й слуху. Уміє самостійно аналізувати значення сенсорних систем для забезпечення процесів життєдіяльності організму та зв’язку організму із зовнішнім середовищем

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 8 класу

з біології тема «ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє умовні й безумовні рефлекси

2

Учень (учениця) відтворює нервові процеси (збудження, гальмування);

показники нервових процесів (сила, рухливість, урівноваженість);ї

3

Учень (учениця) відтворює показники нервових процесів (сила, рухливість, урівноваженість); з допомогою вчителя розрізняє типи вищої нервової діяльності та властивості темпераменту

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює умовні й безумовні рефлекси; може повторити порівняння умовних й безумовних рефлексівї

5

Учень (учениця) відтворює особливості вищої нервової діяльності людини;  здатний з помилками й неточностями дати визначення понять безумовний рефлекс, умовний рефлекс, мислення, мова, пам’ять

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння про види сну;  причини біоритмів; особливості вищої нервової діяльності людини; інстинктивну та набуту поведінку людини; види навчання, види пам’яті. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена.

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює значення другої сигнальної системи;роль кори головного мозку в мисленні; причини індивідуальних особливостей поведінки людини,  вміє наводити приклади умовних та безумовних рефлексів людини;біоритмів людини

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал дотримання правил розумової діяльності, намагається аналізувати значення пам’яті для інтелектуального розвитку людини, робити висновки щодо ролі самовиховання у формуванні особистості. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання для порівняння умовні й безумовні рефлекси; першу і другу сигнальні системи , уміє аналізувати й систематизувати інформацію дотримання правил розумової діяльності

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання щодо впливу соціальних факторів на формування особистості; про значення біоритмів і сну для повноцінного функціонування організму;

11

Учень (учениця) має гнучкі знання про значення біоритмів і сну для повноцінного функціонування організму, аргументовано використовує щодо впливу соціальних факторів на формування особистості; , уміє знаходити та аналізувати внескок вчених у розвиток знань про вищу нервову діяльність (І. П. Павлов, І. М. Сєченов, О. О. Ухтомський та ін.)

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання значення другої сигнальної системи; роль кори головного мозку в мисленні;причини індивідуальних особливостей поведінки людини, усвідомлено використовує щодо впливу соціальних факторів на формування особистості. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал про внескок вчених у розвиток знань про вищу нервову діяльність (І. П. Павлов, І. М. Сєченов, О. О. Ухтомський та ін.)

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 8 класу

з біології тема «ЕНДОКРИННА СИСТЕМА»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє залози внутрішньої та змішаної секреції;

2

Учень (учениця) відтворює залози внутрішньої та змішаної секреції, має нечіткі уявлення про місце розташування ендокринних залоз в організмі людини

3

Учень (учениця) відтворює залози внутрішньої та змішаної секреції; з допомогою вчителя характеризує нейрогуморальну регуляцію

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює вплив гормонів на процеси обміну в організмі,  може повторити за зразком певну операцію, дію

5

Учень (учениця) відтворює роль нервової системи в регуляції функцій ендокринних залоз, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять ендокринна система, гормони, гомеостаз

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння залози внутрішньої та змішаної секреції; місце розташування ендокринних залоз в організмі людини. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена.

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює  матеріал нейрогуморальну регуляцію фізіологічних функцій організму, знає основоположні вплив гормонів на процеси обміну в організмі, вміє наводити приклади захворювань, пов’язаних із порушенням функцій ендокринних залоз

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал профілактики йододефiциту в організмі та інших захворювань, пов’язаних із порушенням функцій ендокринних залоз, намагається аналізувати, роль нервової системи в регуляції функцій ендокринних залоз. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання про  роль ендокринної системи в розвитку стресорних реакцій; значення ендокринної системи в підтриманні гомеостазу й адаптації організму , уміє аналізувати й систематизувати інформацію про роль ендокринної системи в розвитку стресорних реакцій

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання роль нервової системи в регуляції функцій ендокринних залоз; роль ендокринної системи в розвитку стресорних реакцій; значення ендокринної системи в підтриманні гомеостазу й адаптації організму, здатний (а) використовувати їх для  профілактики йододефiциту в організмі та інших захворювань, пов’язаних із порушенням функцій ендокринних залоз, робити висновки роль ендокринної системи в розвитку стресорних реакцій; значення ендокринної системи в підтриманні гомеостазу й адаптації організму

11

Учень (учениця) має гнучкі знання про взаємодію регуляторних систем організму, аргументовано використовує їх для профілактики йододефiциту в організмі та інших захворювань, пов’язаних із порушенням функцій ендокринних залоз, уміє знаходити інформацію про роль ендокринної системи в розвитку стресорних реакцій

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання про взаємодію регуляторних систем організму, усвідомлено використовує їх щодо профілактики йододефiциту в організмі та інших захворювань, пов’язаних із порушенням функцій ендокринних залоз. Уміє самостійно аналізувати роль ендокринної системи в розвитку стресорних реакцій, оцінювати, узагальнювати значення ендокринної системи в підтриманні гомеостазу й адаптації організму

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання  навчальних досягнень учнів 8 класу

з біології тема «РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє функції статевих залоз людини

2

Учень (учениця) відтворює функції статевих залоз людини, має нечіткі уявлення про первинні та вторинні статеві ознаки людини;

3

Учень (учениця) відтворює функції статевих залоз людини; первинні та вторинні статеві ознаки людини; періоди онтогенезу людини; з допомогою вчителя порівнює будову чоловічої та жіночої статевих клітин;

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює процес запліднення, може порівняти за зразком будову чоловічої та жіночої статевих клітин

5

Учень (учениця) відтворює функції статевих залоз людини;первинні та вторинні статеві ознаки людини; періоди онтогенезу людини, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять ембріональний розвиток, гамети (сперматозоїд, яйцеклітина), запліднення, зигота, вагітність, плацента

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння основних положень процесу їзапліднення;розвиток зародка і плода;розвиток дитини після народження; функції плаценти;статеве дозрівання; . Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена.

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, знає вікові періоди індивідуального розвитку людини;, вміє порівнювати будову чоловічої та жіночої статевих клітин;

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал для їзапобігання хворобам, що передаються статевим шляхом, та попередження ВІЛ-інфікування, намагається аналізувати роль ендокринної системи в регуляції гаметогенезу, овуляції, вагітності, постембріонального розвитку людини. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання про необхідність збереження репродуктивного здоров’я молоді, уміє аналізувати вплив нікотину, тютюнового диму, алкоголю на розвиток плода, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання про вплив факторів середовища та способу життя батьків на розвиток плода, здатний (а) використовувати їх для запобігання хворобам, що передаються статевим шляхом, та попередження ВІЛ-інфікування, робити висновки про  значення дотримання особистої гігієни юнаками та дівчатами

11

Учень (учениця) має гнучкі знання щодо здорового способу життя як необхідної умови народження здорової дитини, аргументовано використовує їх запобігання хворобам, що передаються статевим шляхом, та попередження ВІЛ-інфікування, уміє знаходити інформацію про необхідність збереження репродуктивного здоров’я молоді

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання щодо здорового способу життя як необхідної умови народження здорової дитини, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати залежність розвитку дитини в материнському організмі від здоров’я матері, її поведінки, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал про необхідність збереження репродуктивного здоров’я молоді

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора