A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад "Чуднівський ліцей" Чуднівської міської ради Житомирської області

План роботи МК суспільно-гуманітарного циклу на 2022-2023 н.р.

Дата: 23.09.2022 10:34
Кількість переглядів: 37

 

Аналіз

роботи  методичної комісії
вчителів суспільно-гуманітарного циклу

КЗ «Чуднівський ліцей»
за 2021-2022 навчальний рік

У методичній комісії вчителів суспільно-гуманітарного циклу беруть участь 24 вчителі.  Всі члени методичної комісії  мають вищу освіту, вчасно проходять курси підвищення кваліфікації, активно працюють над самоосвітою, беручи участь у вебінарах, семінарах, тренінгах, тощо, опановують технології дистанційного навчання. Тому на сьогодні 20 вчителів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 вчитель – «спеціаліст першої категорії», 1 вчитель – «спеціаліст другої  категорії», 2 – «спеціаліст»,  5 – мають звання «учитель-методист», 9 – «старший учитель». 

В цьому навчальному році ми продовжили працювати над науково-методичною проблемною темою ліцею «Створення сучасного освітнього середовища ліцею для забезпечення всебічного розвитку та самореалізації особистості», зокрема над науково-методичною проблемною темою МК вчителів суспільно-гуманітарного циклу «Реалізація компетентнісного підходу в навчанні на уроках суспільно-гуманітарного циклу з метою забезпечення всебічного розвитку та самореалізації здобувачів освіти».

Методична комісія вчителів суспільно-гуманітарного циклу, працюючи над проблемою: «Створення сучасного освітнього середовища ліцею для забезпечення всебічного розвитку та самореалізації особистості», особливу увагу приділяла:

 • впровадженню ефективних форм і методів формування і розвитку творчого, компетентного учня;
 • проведенню засідань у формі панорами педагогічних ідей компетентного підходу до навчання, круглих столів, методичного діалогу, педагогічного практикуму, тренінгів тощо.
 • відвідуванню та обговоренню уроків членів МК вчителів суспільногуманітарного циклу;
 • ознайомленню з нормативноправовими документами та новинками методичної та навчальної літератури;
 • проведенню творчих звітів учителів;
 • впровадженню в практику форм та методів дистанційного навчання;
 • активізації формувального оцінювання;
 • дотриманню культури академічної доброчесності, тощо

Для реалізації проблемної теми нами були поставлені наступні завдання:

 • Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури, іноземних мов, історії та правознавства; формування в учнів практичних умінь та навичок.
 • Удосконалювати форми і методи роботи на уроках суспільно-гуманітарного циклу, творчо підходити до кожного уроку, застосовуючи особистісно орієнтовані, здоров’язберігаючі технології.
 • Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації, особливо під час дистанційного навчання.
 • Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних видань.
 • Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвивати при цьому творчі здібності учнів.
 • Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями.
 • Створювати оптимальні умови для виявлення обдарованих дітей, приділяти особливу увагу їх інтелектуальному розвитку, сприяти участі учнів у конкурсних заходах.
 • Залучати учнів до творчої, креативної діяльності, з метою формувати духовні запити учнів.
 • Особливу увагу при проведенні уроків приділяти розвитку мотивації до навчання.
 • Урізноманітнювати навчальний матеріал за допомогою проектного навчання.
 • Впроваджувати технології продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів.
 • Застосовувати на всіх етапах навчального процесу рефлексії та само оцінювання навчальних досягнень.
 • Впроваджувати особистісноорієнтовані технології, виховувати морально та фізично здорових школярів.
 • Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу та інших народів світу.

 

           Всі засідання методичної комісії планувалися згідно діагностичного опитування вчителів та науково-методичної проблемної теми. Впродовж навчального року нами було проведено засідання на такі теми:

 • Фахова майстерність учителя як один із компонентів підвищення якості знань учнів.
 • Формування інформаційної компетентності вчителя та учнів.
 • Шляхи формування компетентностей у здобувачів освіти.

На засіданнях були обговорені наступні важливі питання:

 • Фахова майстерність учителя як один із компонентів підвищення якості знань учнів. Професійний стандарт.
 • Формувальне оцінювання: як оцінювати без оцінок в умовах НУШ.
 • Формування інформаційної компетентності вчителя та учнів.
 • Формування культури академічної доброчесності вчителя та учнів.
 • Проблема ефективної педагогічної взаємодії з учнями 5 класів у період адаптації.

Значна увага під час роботи МК приділялася утвердженню культу рідного слова.

Особлива увага при проведенні уроків приділялась розвитку мотивації до навчання, урізноманітнювався навчальний матеріал за допомогою проєктного навчання. Досить активно впроваджувались технології продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів, процес рефлексії та само оцінювання навчальних досягнень. Впроваджувались особистісно орієнтовані технології, з метою виховання морально та фізично здорових школярів.

Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання,  ми намагались виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу та інших народів світу.

Вителі нашої методичної комісії взяли активну участь в щорічній обласній педагогічній виставці, представивши наступні роботи:

 • Скрит О.Л. навчальний посібник тестових завдань «Іменник»
 • Шатківська М.А. збірник текстів патріотичного характеру для уроків розвитку мовлення з  української мови у 5-11 класах
 •  Чиж М.В. збірник літературних диктантів із зарубіжної літератури для 7 класу
 • Фіщук І.М. збірник країнознавчих текстів із завданнями “Focus on Great Britain (Level A2-B1)”
 • Рудик В.М. збірник завдань для контролю читання та аудіювання з англійської мови для учнів 4-7 класів
 • Підкуйко І.І. методичний посібник «Методики викладання англійської мови у старшій школі у пост-ковідний період з використанням сучасних методів"

Поряд з позитивними результатами в роботі МК вчителів суспільно-гуманітарного циклу є ряд недоліків:

 • недостатньо активна участь всіх членів МК в поширенні власного педагогічного досвіду, а саме публікація власних доробок в паперових та Інтернет виданнях;
 • недостатньо теоретичних і практичних знань технологій дистанційного навчання;
 • педагоги залишаються інертними до участі в конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року»;

Тому, проаналізувавши роботу МК та користуючись методичними рекомендаціями МОНУ,  вчителі суспільно-гуманітарного циклу надалі направлятимуть свою діяльність на:

 •  забезпечення високого рівня викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури, іноземних мов, історії, формування в учнів практичних умінь і навичок;
 • Забезпечення науково - методичного підходу у підготовці учнів до ЗНО;
 • роботу з обдарованими учнями, активніше залучати їх до творчих заходів, позакласної предметної роботи;
 • якісну підготовку учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, МАН;
 • вивчення, поширення, впровадження досягнень психолого-педагогічної науки та ППД вчителів-новаторів;
 • активну публікацію власних педагогічних розробок, знахідок;
 • активне проведення відкритих уроків;
 • контроль об’єму та змісту домашніх завдань;
 •  впровадження в щоденну практику інтерактивних, інформаційно-комунікаційних, особистісно орієнтованих  форми навчання, релаксаційних моментів та фізкультхвилинок.
 • опанування та практичне застосування різних форм дистанційного навчання та змішаного форм навчання.

 

 

Засідання №1 (29.08.2022)

Тема: Організація навчально-виховного процесу МК вчителів суспільно-гуманітарного циклу в 2022-2023 н.р.

План

Тема та зміст роботи

Форма проведення

Відповідальний

1

Аналіз роботи МК за минулий навчальний рік та завдання на 20222023 н.р.

Звіт

обговорення

Голова МК

2

Затвердження плану роботи МК на 20222023 н.р.

Інформування

пропозиції

Члени МК

3

Стан програмово-методичного забезпечення та готовність до роботи у новому навчальному році.

Аналіз готовності до роботи

Члени МК

4

Опрацювання нормативних документів та інструктивно-методичних рекомендацій МОНУ щодо вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу в 2022-2023 н.р.

Інформування

Члени МК

 5

Методичні рекомендації щодо створення навчальних програм з предметів суспільно-гуманітарного циклу для 5 класу НУШ на основі модельних програм

Методичний діалог

Яковець Т.В.

Члени МК

6

Методичні рекомендації щодо оцінювання у 5 класі НУШ. Формувальне оцінювання

Інформування

Яковець Т.В.

7

Організація підготовки учнів до участі в І етапі олімпіад з предметів суспільно-гуманітарного циклу

Методичний діалог

Члени МК

Робота між засіданнями:

1.      Опрацювати інструктивно-методичні листи, програми, рекомендації.

2.      Розпочати активну підготовку учнів до участі в І турі предметних олімпіад, конкурсі ім. Яцика.

3.      Вчителям, що працюють у 5 та 10 класі, продовжити систематичну роботу з підтримки учнів в період адаптації.

4.      Підготувати матеріали для представлення на педагогічній виставці «Сучасна освіта Житомирщини – 2023»

5.      Взяти до уваги особливості проведення уроків суспільно-гуманітарного циклу в умовах війни, під час дистанційного та змішаного форм навчання.

 

Засідання №2 (26.10.2022)

 

Тема: Пріоритети в освіті: формування патріотичної свідомості та громадянської компетентності.

План

 

Тема та зміст роботи

Форма проведення

Відповідальний

1

Основні тези Законів України щодо патріотичного виховання та державних освітніх вимог у цій сфері.

Інформування

Голова МК

2

Формування патріотичної та громадянської компетентності на уроках історії, використання освітніх ресурсів.

З досвіду роботи

Вчителі історії

3

Як виховати патріота. Формування суспільних цінностей та громадянської компетентності в учнів у процесі навчання, виховання та розвитку

Практична скарбничка

Вчителі української мови і літератури

4

Сучасні методики, що формують здатність учнів до самооцінювання та взаємооцінювання

Методичний діалог

Члени МК

5

Активізація роботи членів МК щодо підготовки та проведення предметних олімпіад, творчих конкурсів, турнірів.

 

Члени МК

 

 

Робота між засіданнями:

1.      Підготуватись та провести заходи, присвячені Дню писемності.

2.      Залучити здібних і обдарованих учнів до участі в олімпіадах і конкурсах.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора